Zoeken:   >>
WERKEN OP HET MARNE COLLEGE
 
 
Collegiale consultatie
 

De Wet BIO en de functiemix krijgen een steeds belangrijkere plaats binnen het onderwijs. Docenten worden geacht zich (verder) te professionaliseren. Maar hoe doe je dat ? Je bestudeert vakliteratuur, gaat naar vakconferenties, ontwikkelt je eigen lesmateriaal, overlegt met (vak)collega’s en voert voortgangsgesprekken met je afdelingsleider.

Van en met elkaar leren binnen een school kan middels wederzijds lesbezoek, gezamenlijke lesvoorbereiding, toetsen maken en analyseren en draagt ook bij aan verdere professionalisering en elkaar enthousiasmeren, uitdagen en inspireren.

Doelen 

  • maken uitgebreider kennis met de manier van werken van collega’s (organisatie, (werk)sfeer, werkvormen);
  • oefenen in het feedback geven en ontvangen op elkaars handelen als docent;
  • formuleren een leervraag;
  • werken aan persoonlijke leervragen.

Uitgangspunt is de persoonlijke leervraag van de docent en een koppeling aan een collega, waarbij deze leervragen het beste tot hun recht komt. Getraind wordt in het formuleren van de leervragen en in het geven en ontvangen van feedback.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Christina van der Werf (intern opleider).
Telefoonnummer: (0515) 54 82 22
E-mail: info@marnecollege.nl
Post: Postbus 54, 8700 AB Bolsward

 
 
 

 

 

 

Inloggen Contact Sitemap