'Welkom op het Marne college!'

Aanmeldprocedure

Wat leuk dat je leerling wilt worden van het Marne college Je bent meer dan welkom! Je meester of juf heeft aanmeldingsformulieren van ons gekregen, dus jij en je ouders kunnen dit regelen via je basisschool.

Verhuis je of wil je om een andere reden overstappen naar het Marne college?
Neem dan gerust contact met ons op: 0515 548 222.

Na je aanmelding gebeurt het volgende:
  • Je ouders ontvangen per brief een bevestiging van je aanmelding;
  • In mei ontvangen je ouders een brief waarin staat op welk niveau en in welke klas je bent geplaatst;
  • Voor de zomervakantie kom je op school om kennis te maken met je mentor en je nieuwe klasgenoten.
Er is een speciale commissie die beslist op welk niveau jij wordt geplaatst. Hier wordt zorgvuldig gekeken naar het advies van je basisschool en hoe jij je de afgelopen jaren ontwikkeld hebt. Soms heeft Marne college hierover ook contact met de basisschool. De basisschool zorgt ervoor dat jouw gegevens goed worden overgedragen aan je nieuwe mentor.


Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân