GeoWater-project (4VWO)

Vorige week zijn de leerlingen uit klas 4VWO met het GeoWater-project aan de slag gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de vakken aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Maandagmorgen 14 mei startten de leerlingen uit klas 4VWO met het GeoWater-project. Dit project is een samenwerking tussen de vakken aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde. Van het Wetterskip Fryslân hadden de leerlingen de opdracht gekregen “om een plan te maken voor het aanpassen van een deel van de zeedijk, zodat dit dijkgedeelte weer voldoet aan de eisen van deze tijd.”.

Hiervoor werden de 60 deelnemende leerlingen verdeeld over 4 adviesbureaus. In deze bureaus hebben de leerlingen de hele week gewerkt aan de drie kerntaken van het Wetterskip: waterkwaliteit, waterveiligheid en waterpeilbewaking.

In het kader van de waterkwaliteit is op 20 locaties in de omgeving van Bolsward onderzocht hoe het zit met de waterkwaliteit. Hiervoor werd het water beoordeeld op helderheid, biodiversiteit en de concentraties van stoffen die invloed hebben op de vermesting en verzilting (fosfaten, nitraten en chloriden).

In het kader van de waterveiligheid en waterpeilbewaking hebben de leerlingen zich verdiept in de structuur van het Wetterskip en de taken van het Wetterskip. Ook hoorde hierbij het maken van het plan voor een deel van de zeedijk. Hierbij werd een beroep gedaan op aardrijkskundige-, geschiedkundige- en economische vaardigheden.

Ook waren er excursies naar het Woudagemaal en de Platte Dijk bij Lemmer, het (nieuwe) Wadden Center bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk en het gemaal van Roptazijl met zijn vishevel.

Om het nut van waterkwaliteit en waterveiligheid onder de aandacht te brengen hebben een 8-tal leerlingen ook lessen verzorgd op CBS “de Bron”. Deze leerlingen deden proefjes over water, bekeken de biodiversiteit in de sloot naast de school en maakten samen een dijk.

De week werd vrijdagmiddag afgesloten met de presentaties van de plannen voor de zeedijk. Hierbij kregen de bureaus feedback van een vertegenwoordiger van het Wetterskip. Het meest belovende plan wordt afgevaardigd naar het Jeugd Watercongres dat op vrijdag 15 juni in Leeuwarden wordt georganiseerd.

 

Hieronder een foto impressie van de GeoWater-week.


Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân