Presentatie bij Wetterskip Fryslân

Tijdens het Internationale Jeugd Watercongres in Leeuwarden hadden de leerlingen van het Marne college een uitnodiging gekregen om het GeoWater-project te komen presenteren bij het Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

Tijdens het Internationale Jeugd Watercongres in Leeuwarden hadden de leerlingen van het Marne college een uitnodiging gekregen om het GeoWater-project te komen presenteren bij het  Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

Tijdens een korte bijeenkomst op 10 juli werden Ids Jaarsma, Hylke Postma, Emma Stegenga en Lisa Wetting ontvangen door dijkgraaf  Paul van Erkelens. Hierna gaven zij aan het dagelijks- en algemeen bestuur van het Wetterskip een presentatie over het GeoWater-project op het Marne college. Vervolgens was er ook nog een presentatie van leerlingen van het Drachtster Lyceum. Als laatste werd de jeugd dijkgraaf van het Wetterskip voorgesteld, Melissa Brandsma van het Bogerman. Na afloop konden de leerlingen aanschuiven bij een heerlijk Chinees buffet waarbij diverse leden van het bestuur onze leerlingen kwamen complimenteren met de mooie presentatie.

Al met al een leerzame en interessante bijeenkomst.


Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân