Jouw kind, de school, de toekomst

Nieuws van de ouderraad. Lees in dit bericht meer over de waardevolle en belangrijke rol van de ouderraad op het Marne college. Nauw betrokken zijn bij het onderwijs aan jouw kind? Dat kan in de ouderraad! In dit bericht ook het jaarverslag 2017-2018

Jouw kind, de school, de toekomst.

Je kind op het voortgezet. Ook voor jou als ouder / verzorger een hele stap. Het grote loslaten is begonnen, je ziet hoe zelfstandig jouw koter is op die grote school. Hij (zij) regelt alles zelf, vindt informatie in het portaal, op Magister, Zermelo. Ook al wil je niet loslaten, het gebeurt ongemerkt. Maar wat gebeurt er allemaal op het Marne college? Welke ontwikkelingen zijn er, wat gebeurt er eigenlijk in onderwijsland en hoe heeft dat zijn weerslag op het beleid van de school en in het bijzonder mijn kind? Wie zijn de docenten, het managementteam? Wie maken de regels?

Veel informatie vind je op het portaal; nieuwsoverzichten, contactmomenten, nieuwsbrieven. Maar wat als je dieper wilt, meer wilt, betrokken wilt zijn, meepraten over de toekomst van de school. Want de toekomst van de school is de toekomst van jouw kind. En andersom. In de ouderraad van het Marne college praten we daarover. Met de schoolleiding, de rector. Onderwijsvernieuwing, het blokrooster, samenwerking met Palludara, de introductie van de laptops. De ouderraad is er bij betrokken. We zijn een klankbord voor de schoolleiding, komen zelf gevraagd en ongevraagd met advies en zijn vertegenwoordigd in de MR en GMR. Daar waar de besluiten worden genomen. We zijn aanwezig op het Open Huis, immers wie anders dan de ouders kunnen ouders vertellen hoe het Marne is? We willen verdieping bieden door 1x per jaar een thema ouderavond te organiseren.

Interessant? Jazeker. Kost het veel tijd? Dat hangt van je eigen betrokkenheid af. We komen 8x per jaar bij elkaar, op woensdag avond van 19 tot 21 uur. We zijn (nu nog) een klein team, enthousiast en betrokken. We zijn met z’n vieren. Waar we heen willen? 15 ouders, daar is ruimte voor. En geeft de ouderraad ook meer input en body. Alle leerjaren, alle afdelingen, iedereen is welkom! Hoe meer diversiteit, hoe beter. Dus voel je je aangesproken, schroom niet en stuur een mailtje naar ouderraad@marnecollege.nl

Welkom!

 

Hartelijke groet,

Femke Boschma

Namens de ouderraad van het Marne college

 

Onderaan deze pagina is het jaarverslag 2017-2018 van de ouderraad terug te vinden.


Bestanden bij dit artikel :

2017 2018 jaaroverzicht OR.pdf

Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân