'Why limit your future opportunities?'

vwo - Tweetalig Onderwijs

Ben jij een wereldburger in wording? Vergoot dan je wereld op het Marne college! Tweetalig vwo biedt jou de pittige uitdaging die je zoekt. Minimaal de helft van alle lessen wordt in het Engels aangeboden. Zo ontwikkel jij de skills die nodig zijn om het te maken. Ontdek wat het tweetalig vwo van het Marne college jou te bieden heeft!


Het Marne college is een Elos-school en een door het Europees Platform gecertificeerde ‘TTO-juniorschool’. Om dit certificaat te krijgen, dient de opleiding aan een aantal zaken te voldoen, zoals:
 
  • minstens 50% van de lessen wordt in het Engels aangeboden;
  • Leerlingen behalen een hoog taalvaardigheidsniveau Engels;
  • Leerlingen doen kennis op over Europese/Internationale kwesties;
  • Leerlingen doen mee in Internationale samenwerkingsprojecten;
  • Docenten voldoen aan het competentieprofiel van de tto-docent.

Welke lessen? 
In de eerste klas krijg jij de volgende vakken in het Engels: Engels, Biologie, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Tekenen, Techniek, Lichamelijke Opvoeding, Muziek en Drama. Lijkt het je wat? Ontdek meer tijdens het Open huis en bekijk ook eens onderstaande film!MacBook
In de Engelse taal is veel digitaal en internationaal lesmateriaal beschikbaar. Denk maar aan korte instrutiefilms, documentaires voor bv aardrijkskunde en geschiedenis of voor de mogelijkheid van allerlei quizzen. Ook bieden uitgeverijen van lesboeken vaak digitale leeromgevingen aan. Om de toegang tot al deze mogelijkheden te optimaliseren, gebruiken leerlingen van 1TTO een MacBook. 

Sommige vakken en/of toetsen zijn geheel digitaal (bijvoorbeeld bij Wiskunde wordt gebruik gemaakt van de digitale methode “BetterMarks”). Bij andere vakken, maak je naast je MacBook nog gebruik van een tekst- of werkboek.

Internationalisering
Gedurende de opleiding ga je actief een blik buiten onze grenzen werpen. Dit doen je met het vak EIO (Europese en Internationale Orientatie), maar ook door lesbezoeken, excursies, theatervoorstellingen en projecten via het digitale platform eTwinning. In de bovenbouw draagt een profielwerkstuk via Worldschool ook bij aan het krijgen van inzicht in en het aandragen van oplossingen voor internationale kwesties.
 
Ga je ook echt naar het buitenland?
Natuurlijk! Een dergelijke opleiding kun je je niet voorstellen zonder dat je internationale contacten hebt en in het buitenland komt. Daarbij is de voertaal natuurlijk Engels.

In het tweede jaar ga je met je klas bijvoorbeeld een week naar Londen. In klas drie bezoek je instellingen van de Europese Unie in Belgie. In de bovenbouwjaren kun je je opgeven voor uitwisselingen met tweetalige scholen in Spanje, Duitsland, Polen en Tsjechië.

Om meer mogelijkheden voor internationaliseringen grensverleggend onderwijs te creëren wordt er nauw samengewerkt met andere afdelingen van het Marne College.

College Certificaten
Aan het einde van klas 3 doe je een examen Engels op Cambridge B2-niveau. Je behaalt daarmee het 'First Certificate in English' (FCE-certificate) en het ‘Junior CLIL-certificate’. In de bovenbouw volg je extra Engels om verdere Cambridge-diploma’s (Certificate of Advanced English (CAE) en Cambridge Proficiency in English (CPE) ) te behalen.  

Kosten
De extra kosten voor de tweetalige variant van het VWO bedragen 125 euro per jaar. De kosten voor de buitenlandse reizen worden in de jaren dat die plaatsvinden apart in rekening gebracht.


Nieuws

12/112018
Cultureel maandbericht november

Deze LF2018 activiteiten vinden er plaats in november... lees verder
25/92018
LF2018 september/oktober

Na de reuzen zou je denken dat de activiteiten bijna zijn afgelopen... Maar niets is minder waar; ook op de LF2018 planning van het Marne college is te zien dat er nog van alles staat te gebeuren! ... lees verder
11/72018
Presentatie bij Wetterskip Fryslân

Tijdens het Internationale Jeugd Watercongres in Leeuwarden hadden de leerlingen van het Marne college een uitnodiging gekregen om het GeoWater-project te komen presenteren bij het Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.... lees verder
Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân