'Why limit your future opportunities?'

vwo - Tweetalig Onderwijs

Ben jij een wereldburger in wording? Vergoot dan je wereld op het Marne college! Tweetalig vwo biedt jou de pittige uitdaging die je zoekt. Minimaal de helft van alle lessen wordt in het Engels aangeboden. Zo ontwikkel jij de skills die nodig zijn om het te maken. Ontdek wat het tweetalig vwo van het Marne college jou te bieden heeft!


Het Marne college is een Elos-school en een door het Europees Platform gecertificeerde ‘TTO-juniorschool’. Om dit certificaat te krijgen, dient de opleiding aan een aantal zaken te voldoen, zoals:
 
  • minstens 50% van de lessen wordt in het Engels aangeboden;
  • Leerlingen behalen een hoog taalvaardigheidsniveau Engels;
  • Leerlingen doen kennis op over Europese/Internationale kwesties;
  • Leerlingen doen mee in Internationale samenwerkingsprojecten;
  • Docenten voldoen aan het competentieprofiel van de tto-docent.

Welke lessen? 
In de eerste klas krijg jij de volgende vakken in het Engels: Engels, Biologie, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Tekenen, Techniek, Lichamelijke Opvoeding, Muziek en Drama. Lijkt het je wat? Ontdek meer tijdens het Open huis of de TTO-infoavond op 16 januari. Bekijk ook eens onderstaande film!Laptop
In de Engelse taal is veel digitaal en internationaal lesmateriaal beschikbaar. Denk maar aan korte instructiefilms, documentaires voor bv aardrijkskunde en geschiedenis of voor de mogelijkheid van allerlei quizzen. Ook bieden uitgeverijen van lesboeken digitaleleeromgevingen aan. Om de toegang tot al deze mogelijkheden te optimaliseren, maken we regelmatig gebruik van digitaal lesmateriaal. 

Internationalisering
Gedurende de opleiding ga je actief een blik buiten onze grenzen werpen. Dit doen je met het vak EIO (Europese en Internationale Orientatie), maar ook door lesbezoeken, excursies, theatervoorstellingen en projecten via het digitale platform eTwinning. In de bovenbouw draagt een profielwerkstuk via Worldschool ook bij aan het krijgen van inzicht in en het aandragen van oplossingen voor internationale kwesties.
 
Ga je ook echt naar het buitenland?
Natuurlijk! Een dergelijke opleiding kun je je niet voorstellen zonder dat je internationale contacten hebt en in het buitenland komt. Daarbij is de voertaal natuurlijk Engels.

In het tweede jaar ga je met je klas bijvoorbeeld een week naar Londen. In klas drie bezoek je instellingen van de Europese Unie in Belgie. In de bovenbouwjaren kun je je opgeven voor uitwisselingen met tweetalige scholen in Spanje, Duitsland, Polen en Tsjechië.

Om meer mogelijkheden voor internationaliseringen grensverleggend onderwijs te creëren wordt er nauw samengewerkt met andere afdelingen van het Marne College.

College Certificaten
Aan het einde van klas 3 doe je een examen Engels op Cambridge B2-niveau. Je behaalt daarmee het 'First Certificate in English' (FCE-certificate) en het ‘Junior CLIL-certificate’. In de bovenbouw volg je extra Engels om verdere Cambridge-diploma’s (Certificate of Advanced English (CAE) en Cambridge Proficiency in English (CPE) ) te behalen.  

Kosten
De extra kosten voor de tweetalige variant van het VWO bedragen 125 euro per jaar. De kosten voor de buitenlandse reizen worden in de jaren dat die plaatsvinden apart in rekening gebracht.


Nieuws

9/52019
Europarlementarier Jan Huitema op bezoek

Donderdagochtend 9 mei, de Europese vlag hangt uit, want het is de dag van Europa! En wie kun je dan beter uitnodigen dan een Europarlementariër?... lees verder
9/52019
Gastsprekers Gemeentelijke Politiek

Dinsdag 7 mei, zijn er vijf politici vanuit de gemeente langs geweest om gastlessen te geven aan de leerlingen uit havo 4 en vwo 4.... lees verder
23/42019
35e CKV-dag in Amsterdam

Donderdag 18 april hebben we op het Marne College alweer voor het 35-ste jaar op rij een prachtige CKV-dag beleefd in Amsterdam. Leerlingen hadden een keuze gemaakt uit 25 culturele activiteiten.... lees verder
Vergroot je wereld!
DISCLAIMER
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân