'Leer leerlingen niet alleen tellen, leer ze wat telt!'

Kwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel op het Marne College. Iedere dag zetten de medewerkers en docenten zich volledig in om het schoolklimaat en de leerresultaten zo optimaal mogelijk te houden en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Inspectie
Het onderwijs van het Marne College staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat je er als leerling en ouder vanuit mag gaan dat het onderwijs op de locaties van goede kwaliteit is. Op www.onderwijsinspectie.nl vind je meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs van onze school en hoe de Onderwijsinspectie dit beoordeelt. 

Scholen op de kaart
Het Marne College is één van de beste scholen in de regio. Op de website www.scholenopdekaart.nl is het eenvoudig om meerdere scholen met elkaar te vergelijken. Hieronder is het mogelijk om de resultaten van het Marne College te vergelijken met enkele andere scholen in de regio. Vergelijk bijvoorbeeld de examenresultaten en de doorstroom van leerlingen van klas één tot het examenjaar.

 


Vergroot je wereld!
Disclaimer | Privacy
Marne College is een school van CVO Zuid-West Fryslân