Zoeken:   >>
 
 
 
  Marne op social media  
 
 
Volg ons op social media en je komt alles te weten over de school!
Facebook: Marne College
Twitter: @MarneCollege
Instagram: @MarneCollege 
 
 

 

Marne College
 
 
Help ook mee!
 
Heb jij een leuk nieuwtje, of wil je wat melden op de site en/of sociale media van het Marne College?
Stuur dan een berichtje (+ foto) naar Maaike Salverda-Hof     salm
@cvo-zwfryslan.nl 
 
 
 
Skoallekeatsen
 
Dinsdag 12 juli 2016 heeft de jaarlijkse skoalkeatspartij plaats gevonden: de 46e Mavo Partij te St-Annaparochie. We kunnen terugzien op een sfeervolle dag onder goede weersomstandigheden! Er was een geweldige inbreng van het Marne College met een deelname van 12 parturen op een totale kaatslijst van 46 parturen in de verschillende categorieën:  skoalfamkes, skoaljonges, famkes, en jonges.
 
En wat mogen we trots zijn op de sportieve instelling van onze leerlingen; de positieve inzet in het kaatsveld, er samen voor gaan en ook verlies kunnen accepteren. Hoe moeilijk dat ook is op bepaalde spannende momenten…
Er waren twee partijen waar het kwam tot ‘alles oan’e hang’, op hoog niveau stonden de Marne College parturen te kaatsen. Jammer genoeg pakte dit net verkeerd uit voor het betreffende skoalfamkes- en jongespartuur, maar wat werd er goed gekaatst!
 
Prijswinnaars:
1ste prijs    - skoaljonges     -  Jelmer Kuiken, Jari Visser, Redmer Cnossen
2de  prijs    - skoalfamkes    -  Anouk Smink, Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk
                   - skoaljonges     -  Folkert Smid, Redmer Zaagemans, Jorn Hofstra
3de  prijs     - skoalfamkes   -  Jessie Rekker, Naomi Wiersma, Nynke Pauw
                    - jonges             -  Menno Galema, Pieter Jan Leijenaar, Marc Burger
 
Namen van de deelnemende leerlingen:
Nynke, Lisanne, Femke, Anouk, Corrie, Roelie, Jessie, Naomi, Nynke, Bauke, Lucas, Mervin, Christiaan, Gosse, Jorn, Jelmer, Jari, Redmer, Folkert, Redmer, Jorn, Kim, Rixt, Selma, Anneke, Lobke, Nynke, Noa, Julia, Hester, Menno, Pieter Jan, Marc, Algert, Jan Harmen, en Anton.
 
Namens Jan Slotboom (docent LO) allemaal nogmaals bedankt en alvast een goede vakantie toegewenst! (Op Facebook zijn extra foto's te vinden)
 
Taaldorp 2havo
 
Op 7 juli deden alle 2havo-klassen mee aan de tweede editie van Taaldorp. Hiervoor moesten ze voor Engels, Frans en Duits verschillende gesprekken voorbereiden. Zo moesten ze bijvoorbeeld een gesprek met een arts in het Frans en Engels voeren of een sportbroek in een Duitse winkel kopen. 
Voor Nederlands moesten de leerlingen in groepjes een presentatie gegeven over een vakantiebestemming. Met deze talige activiteiten hebben de leerlingen het schooljaar afgesloten.
Bedankt aan de leerlingen uit de hogere klassen voor jullie hulp!
   
 
Laatste etappe Solar Challenge
 
Op zaterdag 9 juli werd een etappe van Grou naar Leeuwarden gevaren van 55,3 km. We begonnen de dag gelijk met pech, de accu reageerde niet meer en varen was dus onmogelijk. Gelukkig was de techniek-docent Johan van Ruiten snel ter plaatse om het probleem op te lossen en konden we alsnog starten. Helaas redden we het niet meer om op onze starttijd aanwezig te zijn en was de tijd dus al ingegaan terwijl we nog niet echt waren gestart. Ondanks de vertraging hebben we alsnog een topprestatie neergezet, we hebben de etappe uitgevaren in 4 uren en 50 minuten. Hiermee zijn we in de A-klasse vierde van de negentien geworden.  We zijn over de gehele Dutch Solar Challenge geëindigd op de tiende plek van de 21 boten die meededen, wat naar ons eigen zeggen een mooi resultaat is.

Wij hebben als team een prachtige week met elkaar gehad en kunnen de Dutch Solar Challenge 2018 ook zeker aanraden als een superleuke PWS opdracht voor de mensen die over twee jaar in 6 VWO zitten. (tekst door Mark-Jan van Enkhuizen 6V)

 
Reanimatiecursus 3GT
 
Een succesvolle afronding van de reanimatiecursus voor leerlingen van 3GT! Zij volgden deze cursus aan de hand van een 6-minuten les van de Hartstichting. Alle 13 leerlingen die aan de cursus meededen mochten een officieel reanimatiediploma in ontvangst nemen. 

 

 
Nieuwe update Solar challenge 2016
 
Woensdag 6 juli, een dag die in het teken stond van de Time Trial; zo snel mogelijk 20 km afleggen in een zo kort mogelijke tijd. 
Dit is ons gelukt in 1 uur + 22 minuten en 34 seconden ofwel gemiddeld 13,7km/h. Hiermee zijn we in onze A-klasse 5e geworden. Een top prestatie! 
De dag werd afgesloten met een maximale snelheidstest van de boot. Over een stuk van 100 meter werd de pieksnelheid van de boot gemeten. De boot haalde een snelheid van 16,3 km/h waarmee we 13e in de A-klasse zijn geworden. In totaal doen er 21 boten mee in de A-klasse, waarvan inmiddels twee boten zijn uitgevallen.

  
 
Donderdag 7 juli: Vandaag de etappe Drachten-Grou. We starten om 12:00. Accu 100%, maar de boot lekt via de motor, niet veel maar fijn is anders. Deze etappe: 47,5km.
 
Mee kijken: http://www.dutchsolarchallenge.nl/nl/wedstrijd/track-en-trace/

 
Update Solar Challenge 2016: Marne Solar Team
 
Dinsdagochtend 5 juli is het Marne Solar Team gestart met de etappe Lemmer-Drachten (58 km). Na 10 km kwam er meteen al een stuk touw in de schroef maar dat was snel te verhelpen. Het slechte weer speelde het team grotere parten. Het Tjeukemeer zorgde ervoor dat de lenspompen getest werden en door een gebrek aan zon was de top snelheid 11 km/h.
Na 37 km werd de etappe gestaakt door de wedstrijdleiding vanwege de stevige westenwind die in de middag opstak. Wat ons betreft jammer, we hadden deze etappe zeker uitgevaren.
 
Afgelopen weekend won het Marne Solar Team 4 van de 7 sprint-wedstrijden in Amsterdam en maandag hebben we ons daarna weten te kwalificeren door een proloog van 10 km binnen 45 minuten af te leggen.
 
Wat staat er nog op het programma:
Woensdag 6-7     : Sprint-wedstrijden in Drachten en een Proloog van 20 km.
Donderdag 7- 7   : Etappe Drachten - Grou (47,5 km)
Vrijdag 8-7           : Endurance race Grou
Zaterdag 9-7        : Grou- Leeuwarden (55,3 km)
 
De etappes van komende donderdag en zaterdag zijn live mee te beleven via de site van Dutch Solar Challenge. Hierop staan ook de uitslagen en filmpjes: http://www.dutchsolarchallenge.nl/nl/wedstrijd/track-en-trace/

 
Workshop-dag VMBO
 
Dinsdag 5 juli volgden de leerlingen VMBO Basis, Kader en GT diverse workshops op Schoolstraat 7 in het kader van CKV.
Zo is er gedanst en was er een Djembe leraar. In het donker met gekleurde lichtjes graffiti maken was erg bijzonder en op de foto's zijn de leerlingen van Basis en Kader te zien met hun eindontwerp Graffiti!

 
 
Bezoek Jopie Huisman museum 2 havo
 
Op maandag 4 juli brachten de leerlingen van 2 havo een bezoek aan het Jopie Huisman museum te Workum. Hier volgden zij o.a een workshop en maakten kennis met de schilderijen van Jopie Huisman.

 
Marne College stimuleert grensverleggende stages
 
Op vrijdag 1 juli heeft Jan Kroon (rector Marne College) afscheid genomen van Oliver Greguletz uit Essen.
Daarnaast heeft hij Anneke van der Werf en Rjimke Bottema uitgezwaaid i.v.m. hun stagetrip naar het Roergebied.
Oliver heeft in Friesland twee weken stage gelopen bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) in Leeuwarden en Groningen.
Anneke en Rjimke zullen van 4 t/m 15 juli in Essen werken bij EVAG (OV-bedrijf) in Essen.
Via dit soort stageprojecten probeert het Marne College internationalisering verder vorm en inhoud te geven.

  
 
CKV junior workshops groot succes!
 
Vandaag waren er CKV junior workshops voor alle leerlingen van 1GT/HV/TTO. 
Er kon worden gekozen uit songwriting, stickermania, theatervechten, graffiti, fotostudio, striptekenen, streetdance en papertotem. Behalve leerzaam was het ook nog eens leuk. We zagen leerlingen die het zó leuk vonden dat ze probeerden bij een tweede ronde stiekem naar binnen te glippen, maar de workshopleider had het in de gaten....   

                  

 
Geslaagden 2e tijdvak Marne College
 
GESLAAGDEN 2e tijdvak 
Van harte gefeliciteerd!


Atheneum
Frederick Bakker, Workum; Dagmar van Breeden, Bolsward; Lisanne Burghgraef, Tjerkwerd; Vincent Popma, Bolsward;

Havo
Ellemein Dijkstra, Bolsward; Elise Hoogenstrijd, Kubaard; Dette de Lange, Bolsward; Aukje Annette Mollema, Arum; Jelle Frank Plantinga, Parrega; Baudien Veldman, Arum; Klaske de Vries, Kubaard; Ruby de Vries, Bolsward; Josephine van der Werff, Allingawier; Renée Wiersma, Bolsward; Sjanet Wijnia, Wommels; Mink-Jan Zijlstra, Workum.

Vmbo Theoretische leerweg
Esma Güler, Bolsward; Jesse Hunia, Workum.

Vmbo Gemengde leerweg
Hedwich de Boer, Wommels; Gerbrig Bosma, Makkum Fr; Geartsje Namminga, Bolsward.

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
Sophia Amsterdam, Makkum Fr; Marcel de Boer, Schettens; Anton Buwalda, Schettens; Jesper Draaisma, Makkum; Douwe Gietema, Workum; Dave Sieperda, Witmarsum; Elisabeth Spijksma, Schettens; Bauke Sterkenburgh, Schraard; Jacob de Vries, Makkum Fr; Irene Ypma, Bolsward; Chantal Zwart, Nijland.

 
Marne Solar Team
 

Dit jaar doet het Marne College weer mee aan de Dutch Solar Challenge. De Dutch Solar Challenge is een zonneboot wedstrijd die om de twee jaren met zonneboten wordt gevaren door Friesland en Noord-Holland. Het Marne-College doe mee in de A-klasse en zal strijden tegen 20 andere teams. De race start op 2 juli in Amsterdam met een parade door de Keizersgracht en de finish en prijsuitreiking is op 9 juli in Leeuwarden.

Het Marne College doet mee met een team van 8 personen die dit doen voor hun PWS opdracht en wordt begeleid door Meneer Priester en Johan van Ruiten. Wil je het team volgen tijdens de race, bekijk dan even de Facebookpagina

 
wereldkampioen eiergooien!
 
We hebben een wereldkampioen als collega! Anneke Tuinenga (r) en haar vriendin Griet zijn wereldkampioen eiergooien geworden in Engeland.
 
Prijsuitreiking Kangoeroewedstrijd
 
1e prijs:
Klas 1: Laurens Klijn
Klas 2: Huite Bootsma
Klas 3: Jet Houter
Bovenbouw havo: Daniël Visser
Bovenbouw vwo: Simen Bootsma
 
2e prijs:
Klas 1: Wietske de Jager
Klas 2: Elise Janssen
Klas 3: Dowke Visser
Bovenbouw havo: Jonah Kracht
Bovenbouw vwo: Eldert Sieswerda
 
3e prijs:
Klas 1: Jesse Burghgraef
Klas 2: Grady Slagman
Klas 3: Rein Kramer
Bovenbouw havo: Tineke Boersma
Bovenbouw vwo: Myrthe Hooijmeijer
 
Beste duo: Lisa en Thea!
 
Geslaagden 2016
 
MARNE COLLEGE


Atheneum

Harmen Anema, Bolsward; Thymo Baak, Koudum; Eva van Balen, Workum; Janne Bartels, Bakhuizen; Simen Bootsma, Makkum Fr; Elske Breeuwsma, Bolsward; Jan Douwe Breeuwsma, Iens; Siemen Brouwer, Arum; Silke Bruinsma, Makkum Fr; Jeske Buijs, Workum; Thomas Bussink, Winsum Fr; Dennis Buwalda, Bolsward; Anne Cornelissen, Makkum Fr; Haije Dijkstra, Nijland; Arjen Dolman, Makkum Fr; Aniek Ebbinge, Wommels; Amarins Elgersma, Tzum; Gerben Pieter Fennema, Achlum; Chantal Graafsma, Bolsward; Jetske Graafsma, Parrega; Maaike Graafsma, Parrega; Einar Groenhof, Harlingen; Johannes Hazenberg, Dedgum; Myrthe Hooijmeijer, Koudum; Rico Huttema, Leeuwarden; Astrid de Jaeger, Bolsward; Martine Jansen, Idsegahuizum; Willemijn Jansen, Makkum Fr; Floris Jolink, Nijland; Daphny de Jong, Bolsward; Hannie Jongsma, Koudum; Annemieke Kirkenier, Wommels; Anouk Koster, Tjerkwerd; Alan Kruijer, Gaast; Carina Melchers, Koudum; Symke Nieboer, Tjerkwerd; Marte Oostenveld, Makkum Fr; Marleen Schippers, Makkum Fr; Geert-Jan Sieperda, Bolsward; Bauke Sieswerda, Winsum Fr; Mareike Smid, Winsum Fr; Quinty Soede, Winsum Fr; Berber Speerstra, Tjerkwerd; Jarvin Spin, Bolsward; Emma Toussaint, Bolsward; Hedwich Veltman, Winsum Fr; Sjouke de Vries, Bolsward; Marrit Wiersma, Bolsward; Welmoed van der Woud, Tzum; Lars Woudstra, Workum; Sanne van Zonneveld, Tzum.

Havo

Willem van Abbema, Schettens; Roan Altenburg, Makkum Fr; Obe Attema, Blauwhuis; Anouk van Bekkum, Wommels; Frank Bervoets, Wommels; Rixt van der Bles, Makkum Fr; Kim Boomkamp, Tjerkwerd; Naomi Bosma, Sneek; Jesper van Breeden, Bolsward; Gonnica de Bruin, Workum; Martzen Deinum, Wommels; Indra Eisma, Bolsward; Julia Feenstra, Tjerkwerd; Jantina Fekken, It Heidenskip; Pier Gerbrandij, Nijland; Marisca de Graaf, Wommels; Esther de Haan, Schraard; Jildau Haijtema, Workum; Mera Hofstra, Witmarsum; Oliver Huitema, Bolsward; IJes Anne IJpma, Winsum; Nick IJssels, Bolsward; Carla Jansen, Kubaard; Elbrich de Jong, Blauwhuis; Tessa de Jong, Makkum Fr; Andries Kingma, Wommels; Danniëlle Kramer, Koudum; Thomas Kroon, Bolsward; Thomaske Leijendekker, Witmarsum; Toni Lentz, Hartwerd; Odessa Lindeman, Makkum Fr; Arjen Ludema, Bolsward; Youanda Meek, Bolsward; Femma van der Meer, Bolsward; Carmen Meester, Bolsward; Wessel Mulder, Bolsward; Francien Overal, Achlum; Marissa Pace, Bolsward; Stijn van Poelje, Workum; Marieke Popma, Blauwhuis; Aletta van Popta, Lollum; Dymphna Post, Wjelsryp; Moniek Postma, Bolsward; Rudy Rinia, Makkum Fr; Iris Schotanus, Bolsward; Tessa Sirag, Koudum; Jeffrey Smink, Bolsward; Samira Spin, Bolsward; Inge Stallmann, Hindeloopen; Roos Talsma, Achlum; Annerigt Terpstra, Tzum; Yvan Terveer, Bolsward; Anne-Ruth Tuasela, Makkum Fr; Lynet van der Veer, Nijland; Johan van der Velde, Witmarsum; Geertje Veldhuis, Schettens; Carmen Venema, Wommels; Marieke Visser, Nijland; Nina Visser, Bolsward; Reina Visser, Bolsward; Arno de Vries, Workum; Watze Jacob van der Wal, Kubaard; Mats van der Werf, Bolsward; Joukje Wester, Lollum; Elizabeth Westra, Lollum; Christina Wiersma, Burgwerd; Mariska Wiersma, Nijland; Marten Wijnia, Itens; Jan Wilts, Tjerkwerd; Janneke Wittermans, Koudum; Niels Wolke, Bolsward; Sasker Yntema, Wons; Klaas Douwe Yska, Nijland; Ferdinand van der Zee, Bolsward; Lonneke Zijlstra, Bolsward;


Vmbo Theoretische leerweg

Yske Bakker, Workum; Robin Bijlsma, Tjerkwerd; Amber Bosshardt, Idsegahuizum; Merel Brouwer, Makkum Fr; Anthony Da Silva, Wommels; Luuk van Dijk, Bolsward; Elzemiek Dijkstra, Harlingen; Shiva Faghani, Workum; Albert Feenstra, Exmorra; Albertha Feenstra, Makkum Fr; Elly Galema, Bolsward; Jordy Gerritsma, Bolsward; Rids Gerritsma, Bolsward; Rianne Hiemstra, Tjerkwerd; Julia Holkema, Bolsward; Pepijn de Jong, Makkum Fr; Silke Kamstra, Bolsward; Silvan Kooistra, Nijland; Ilse Koornstra, Makkum Fr; Menno Kuipers, Workum; Siem Leeuwe, Parrega; Ype van der Logt, Makkum Fr; Marieke Lucas, Harlingen; Jeen Mulder, Bolsward; Evelyn Niemarkt, Bolsward; Siebe Jan Otten, Witmarsum; Nalin Özdemir, Bolsward; Nando Pronk, Makkum Fr; Menno Regeling, Bolsward; Lourens la Roi, Bolsward; Desi Rosenau, Makkum Fr; Rixt van der Sluis, Schettens; Marrit Speerstra, Tjerkwerd; Erwina Spoelstra, Witmarsum; Peter Swieringa, Allingawier; Ids van der Veer, Bolsward; Sander Visser, Bolsward; Nena de Vries, Bolsward; Luuk Walstra, Wommels; Gwenda Wiersma, Nijland; Nynke Witteveen, Blauwhuis; Marita Zijlstra, Blauwhuis; Nienke Zijlstra, Exmorra.


Vmbo Gemengde leerweg

Ivana Blom, Workum; Gerben de Boer, Gaast; Miki Boomsma, Bolsward; Hedzer Brandsma, Hidaard; Marije Brouwer, Arum; Jéan Buwalda, Bolsward; Tanja Buwalda, Bolsward; Jesse van Dijk, Nijland; Marije Dijkstra, Tjerkwerd; Sigrid Dijkstra, Waaksens Gem Litt; Isabel Dijkstra Griede, Bolsward; Jasper Droog, Makkum Fr; Jan Harmen Folkerts, Lollum; Ñusta Grotenhuis, Bolsward; Femke de Haan, Schraard; Duco Hilverda, Winsum Fr; Wouter Houben, Bolsward; Marrit Idsinga, Makkum Fr; Annelies IJntema, Workum; Anouk de Jong, Bolsward; Hannah Ketelaar, Hartwerd; Friso Kort, Bolsward; Rob Miedema, Tjerkwerd; Auke Sikma, Bolsward; Esmee van der Sluis, Makkum; Demy Visser, Workum; Floor van der Werf, Bolsward; Fleur Wiersma, Bolsward; Lars Zaadstra, Witmarsum; Annie Zheng, Koudum.


Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg

Jikke Algra, Lollum; Christine Berenschot, Bolsward; Matthijs Beuckens, Nijland; Dooitze de Boer, Gaast; Colin Boontje, Bolsward; Wilma Boschma, Bolsward; Gerbrig Bouma, Lollum; Werner Faber, Bolsward; Jeroen Finnema, Stavoren; Jellie van der Gaast, Dedgum; Arno Heida, Witmarsum; Roy Hoekstra, Makkum Fr; Frank de Jong, Workum; Jelmer de Jong, Sneek; Yme de Jong, Koudum; Fleur Jongema, Kimswerd; Björn Kieftenburg, Kimswerd; Brett Kieftenburg, Kimswerd; Victor Kooij Marin, Bolsward; Jesse Koornstra, Makkum Fr; Monique de Lange, Bolsward; Damian Leijting, Bolsward; Berber Mannessen, Bolsward; Chris Marijt, Bolsward; Steven Melchers, Bakhuizen; Thomas Miltenburg, Bolsward; Richard Moes, Bolsward; Henk Molenaar, Bakhuizen; Jesper Mous, Bakhuizen; Ronald Nooitgedagt, Bolsward; Johan Overwijk, Westhem; Stoffel Postma, Mirns; Abe Reinsma, Makkum Fr; Esther van der Schaaf, Hieslum; Lotte van der Schaaf, Witmarsum; Jelmer Schraa, Nijland; Andries Siemonsma, Nijemirdum; Teresa Sikma, Bolsward; Hedser Sinnema, Rijs; Tom van der Sluis, Witmarsum; Elounda Smids, Bolsward; Linda Struiving, Makkum Fr; Irma Terveer, Bolsward; Goitzen Pieter van der Veen, Makkum Fr; Soraya Velting, Bolsward; Danitsja de Vries, Witmarsum; Yara de Vries, Makkum Fr; Jacob Dooitze Walinga, Sondel; Dennis Winia, Elahuizen; Maike de Witte, Makkum Fr; Jasper Zuidema, Wommels.


Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

Sebastian Andela, Makkum Fr; Thimo van Bergen, Makkum Fr; Kevin Bijlsma, Bolsward; Lisa Bloemsma, Makkum Fr; Tim de Boer, Bolsward; Sander Cornel, Balk; Damian Cuperus, Witmarsum; Erwin Huitema, Bolsward; Sacha IJdema, Bolsward; Henny Kooistra, Kubaard; Jent Louwsma, Winsum; Jitse van der Meer, Wommels; Rana Özçetin, Bolsward; Luke van Palmhoven, Makkum Fr; Elisa Scabio, Makkum Fr; Sietze Schilstra, Lollum; Djengis van Schoten, Bolsward; Ritza Tuinier, Makkum Fr; Roelof Veenstra, Stavoren; Wesley Veenstra, Nijland; Wilco Walinga, Winsum Fr; Sjoerd Wiersma, Wommels; Johannes Zandvliet, Hartwerd.


Vmbo Leerwerktraject

Rinse Haakma, Witmarsum. 
Geslaagde Fryske wike
 


 
Marne leerlingen GT t/m Atheneum in Bergen, Noorwegen
 

Elisa Jorna, Ashley Da Silva, Bas van Veen en Maria Bourzayq vertegenwoordigen het Marne College en Bolsward in Bergen tijdens de Hanzedagen(juni 2016). Onderdeel van deze dagen is een Youthanze waar leerlingen uit heel Europa elkaar ontmoeten voor een intercultureel programma. Ook gaan onze leerlingen Hanzestad Bolsward promoten. 

 
Atheneum 5 ondergedompeld in democratisch Den Haag staan voor het 2e Kamer gebouw.
 
 
TNW organiseert een poolparty!
 

Feestcomissie Tille nei Wille organiseert voor de hele school op vrijdagavond 1 juli een poolparty met DJ Cloudz  in Zwembad Mounewetter in Witmarsum. Voor maar €2,- kan je in de voorverkoop al een kaartje bemachtigen door te mailen naar tnw@marnecollege.nl (naam + klas is genoeg!). 

De voorverkoop sluit aanstaande zondag 12 juni om 00:00 uur en op aanstaande maandag 13 juni begint in de kleine pauze de gewone kaartverkoop, waar je je kaartje voor €3,- kunt kopen. 

Let op: Het feest en de gewone kaartverkoop gaat alleen door als er meer dan 100 aanmeldingen via de mail zijn!

 
GEO-WATER project actief in Leiden.
 

Tsjechische leerlingen uit Nymburk op bezoek bij het Hoogheemraadschap Leiden. Lozing boezemwater via de binnensluis naar de Noordzee bij Katwijk.

 

 
activiteiten rondom het thema Politiek (VWO 5)
 

De afgelopen week hebben er voor VWO 5 diverse activiteiten plaatsgevonden rondom het thema Politiek, voor het vak Maatschappijleer.

Vorige week donderdag 2 juni is politicus Sander de Rouwe even langs geweest. Sander de Rouwe was jarenlang Tweede kamerlid voor het CDA. Sinds mei 2015 is hij lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Hij is tevens oud leerling van het Marne College. Tijdens een les Maatschappijleer heeft hij verteld over zijn werkzaamheden en ervaringen als politicus.

Dinsdag 7 juni heeft VWO5, voor het vak Maatschappijleer, een bezoek gebracht aan politiek den Haag. Ze zijn deze dag bezig geweest met diverse activiteiten rondom het thema Politiek, geleid door het instituut ProDemos. Ook is er een bezoek gebracht aan de plenaire zaal in de Tweede kamer om daar een vergadering bij te wonen en politici te spotten. ​Een enkeling is zelfs met onze eigen minister-president op de foto geweest. Kortom het was een zeer geslaagde dag.

 

 
Marne College in beeld!
 

We zijn opzoek naar enthousiaste leerlingen die een rol willen spelen in een video voor de school. Lijkt jou dit wat? Lees dan gauw verder! 

Het is de bedoeling dat je in de video vertelt wat jij over 15 jaar wil worden of waar jij wil staan. Bij deze twee voorbeelden: “Over 15 jaar werk ik bij jeugdzorg om kansarme jongeren te inspireren.” of “Over 15 jaar speel ik als profvoetballer bij SC Heerenveen.” 

Ben je nog steeds enthousiast en wil jij meedoen in deze video? Mail dan je naam en 06-nummer naar jaltenburg@marnecollege.nl.

 
Start Fryske Wike
 

Vanmorgen hebben onze eerstejaars leerlingen samen met Elske DeWall de Fryske Wike afgetrapt. Er staan deze week allerlei leuke activiteiten op het programma. Zo gaan de leerlingen o.a. de natuur in, bezig met de Friese taal en voor de meeste leerlingen waarschijnlijk een nieuwe sport uitproberen, namelijk kaatsen. We wensen iedereen een hele fijne week! Hieronder zie je een foto van Elske de Walle met onze eigen redactie, zij gaan deze week voor ons vastleggen. Zoals Elske de Walle op haar Facebook pagina al zei: "De leukste journalisten ever".

 
Marne College breidt aanbod Chinese taal en cultuur uit
 

Volgend schooljaar wordt ons aanbod Chinese taal en cultuur uitgebreid naar 4 atheneum. Ook worden uitbreidingsmogelijkheden naar havo en gt besproken. Onze docente Wang Ping was afgelopen zaterdag 28 mei in Leiden om een congres bij te wonen over Chinese taal en cultuur in het onderwijs.

Op de foto staat Wang Ping met Rients van Goudoever voor de Universiteit Leiden. Rients is coördinator van het netwerk Chinese taal en cultuur van EP/Nuffic.

 
Hanzefestival Bolsward opstap naar Internationale Hanzedagen in Bergen (Noorwegen)
 

Onder het motto 'grenzen verleggen, ondernemen en ontmoeten' heeft het Marne College op 28 mei samen met plaatselijke ondernemers een succesvol Hanzefestival Bolsward georganiseerd.

Bij verscheidene doe-activiteiten waren leerlingen en docenten van de school direct betrokken.

Begin juni gaat een 'menggroep' bestaande uit vmbo, havo en atheneum leerlingen van het Marne als afvaardiging van Bolsward Hanzestad mee naar de Hanzedagen in Bergen (Noorwegen). Voor meer informatie: http://www.hanse.org/en/international-hanse-days/hanseatic-day-2016-bergen/

Op de foto namens het Marne College Zusan Tigchelaar(links) en Sjirger Holthuis(rechts) namens de ondernemers uit Bolsward, succesvol Hanzefestival.

 
Berber Koornstra Nederlands kampioen!
 

Berber Koornstra is Nederlands kampioen op de sprong bij turnen geworden. Wat een prestatie! Van harte gefeliciteerd Berber!

 
Fryske Wike van 30 mei t/m 3 juni voor brugklassers Marne College
 
Volgende week is het zo ver, dan hebben de 1e klassers de Fryske Wike: een week waarin de brugklassers helemaal ondergedompeld worden in alles wat met de Friese taal, cultuur en geschiedenis te maken heeft. Al een paar weken lang is het brugklasteam enthousiast aan het werk om er voor leerlingen en docenten een mooie week van te maken. We laten het gewone lesrooster die week voor wat het is en bieden de leerlingen een gevarieerd onderwijsaanbod aan dat helemaal past bij deze tijd. Tijdens de ochtenden volgen de leerlingen in klassenverband een programma rond de thema’s taal, natuur, heemkunde (aardrijkskunde en geschiedenis) en sport/cultuur. ’s Middags kiezen de leerlingen uit een groot aantal activiteiten rond door henzelf gekozen thema’s in de vorm van workshops, excursies, veldwerkopdrachten enz. waardoor veel verschillende manieren van leren aan bod komen. Ook is er de hele week een ploegje leerlingen aan het werk met muziek en theater en zorgen anderen voor videoreportages en een speciale editie van de schoolkrant. 

Doel deze week is in de eerste plaats om leerlingen bewust te maken van hun leefomgeving en de waardevolle invloed van het Frysk en de Fryske Kultuer in het algemeen op het dagelijks leven. Hoe Frysk voel je jezelf en wat heb je met Fryslân? Daarnaast kan het voor de leerlingen van Vmbo-GT reden zijn om in klas 2 Frysk te gaan kiezen.

Maandagochtend is de aftrap voor een veelbelovende week!

Bijlage:
 
Excursie afdeling bb/kb
 
De eerstejaars van de afdeling bb/kb zijn vandaag op excursie naar het Jopie Huismanmuseum in Workum. Ze zijn zelf ook actief bezig binnen het museum. Een zeer geslaagde dag!

   
 
Jongeren uit Bolsward en Sneek in landelijke poëziefinale
 

De beste gedichten van jongeren uit het Nederland en Vlaanderen in spetterende finale op de planken

Jet Houter van het Marne College uit Bolsward, Nicole Feenstra en Sijmen Mc Donald van Scholengemeenschap Bogerman, Marrit Muizelaar en Joep Nieuwenweg van het RSG Magister Alvinus staan op dinsdag 31 mei in de grote VERS finale voor jongeren in het Compagnietheater in Amsterdam!  In een gevarieerd programma brengen ze hun zelfgeschreven gedichten op de planken. Aanvang: 14.30 uur.

Ze nemen het op tegen jongeren uit heel Nederland en Vlaanderen die in spannende voorrondes een plaats hebben veroverd in de finale. Die finalisten komen overal vandaan. Bijvoorbeeld uit Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam.

De jonge ’dichters’ treden op met artiesten van naam. Zo is er een optreden van strijkersensemble FUSE, brengt VSB Poëzieprijsgenomineerde Maud Vanhauwaert haar poëzie ten tonele en zingt Joy Wielkens de sterren van de hemel met Vlado Spisiak op gitaar. Dichter/slammer Ellen Deckwitz presenteert het programma.

Een gerenommeerde jury, bestaande uit Maud Vanhauwaert, Meltem Halaceli, schrijfster, researcher en arabist en Mustafa Stitou, dichter en winnaar van de VSB Poëzieprijs 2004, maakt aan het einde van de finale bekend wie er met de prijzen vandoor gaan.

De jongerenfinale maakt deel uit van een groots opgezette landelijke slotmanifestatie, waaraan in het voortraject ruim 3000 kinderen en jongeren uit Nederland en België deelnamen.

VERS is het poëzieproject van School der Poëzie voor kinderen en jongeren rond de VSB Poëzieprijs. Een jaar lang stonden de genomineerde bundels en hun dichters centraal. Duizenden kinderen en jongeren maakten zo kennis met het werk van Pieter Boskma, Geert van Istendael, IIja Leonard Pfeijffer, Toon Tellegen en Maud Vanhauwaert. 

VERS is een initiatief van School der Poëzie in samenwerking met Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International en vindt dit jaar voor de 18e keer plaats. VERS wordt financieel onder meer mogelijk gemaakt door VSBfonds: www.vsbfonds.nl en www.schoolderpoezie.nl 

Zachte teddybeer

Jet Houter
Marne College, Bolsward, klas 3VTa
Inspiratiebron: Geert van Istendael

De winkel is mijn thuisbasis
Mijn vertrouwde plekje op de plank
Als ik wakker word, zit ik er weer, al die jaren lang
Mijn vrienden gaan, ik zie ze niet meer
Ik wacht op het moment dat ik die ene ben,
degene die het leven van een kind zal verrijken.

Mij wacht een toekomst. Liefde. Een kind.
Dat elke avond mij in haar armen neemt.
Nog niet. Ooit wel. Als ik maar lang genoeg wacht.

Lees hier de gedichten van alle winnaars van de voorronde Sneek.

 
Prijsuitreiking ontwerpwedstrijd!
 

Laura Bekema heeft de tweede prijs gewonnen in de ontwerpwedstrijd van het Keramiekmuseum de Princessehof in Leeuwarden, een mooie prestatie en dat op vrijdag de 13e, proficiat! Omdat Laura met haar ontwerp tweede is geworden werd deze op een bordje geplaatst.

De eerste prijs is gewonnen door Mark de Bruin van het Leeuwarder Lyceum en de derde prijs is gewonnen door Mark Kromhout van der Meer van het RSG Simon Vestdijk.

Onder alle genomineerden waren nog zes leerlingen van het Marne College, hun ontwerpen zijn boven de uitwerkingen van keramiek te bewonderen.

 • Daniëlle Koch
 • Lisanne Kuiken
 • Noortje Grijmans
 • Ilse Galema en
 • Joyce Zeegers

In de middag werden de leerlingen in de tuin van het Princessehof welkom geheten en daarna mochten ze de borden en andere ruimtelijke ontwerpen onthullen.

Met een bos bloemen en een tegeltje met daarop een gedeelte van hun ontwerp werden ze daar gefeliciteerd door het museum.

 

 
Ben jij het communicatietalent dat we zoeken?
 

Ben jij een derdejaars HBO stagiair/stagiaire aan de opleiding Communicatie? Let dan goed op!

Zoek je een uitdagende stage? Ben je opzoek naar een plek waar je serieus genomen wordt, verantwoordelijkheid krijgt en zelfstandig communicatiekeuzes leert maken? Dan ben je bij CVO Zuid-West Fryslân aan het juiste adres. CVO Zuid-West Fryslân is de stichting waaronder vier scholen voor voortgezet onderwijs vallen. Bij deze scholen draait het om talent van leerlingen. Samen halen we daar het maximale uit. Ook voor jou is er alle ruimte om je te ontwikkelen. Als jij laat zien wat je in huis hebt, krijg je bij ons een wereldstage!

Ben je benieuwd geworden naar deze stage? Bekijk dan snel de vacature hier!

 
THEATERVOORSTELLING ‘ROMEO & JULIA, MAR DAN OARS’
 

Aanbod voor alle leerlingen van het Marne College.

Lijkt het je wat om een prachtige theater voorstelling te bezoeken en nog helemaal gratis ook: lees dan verder!

Op 24 mei wordt in de Broerekerk de voorstelling ‘Romeo & Julia, mar dan oars’ op de planken gezet. Het stuk wordt gebracht door toneelvereniging De Fryske Krite. Het leuke is dat er ook een aantal leerlingen van onze school meespelen. Rids Gerritsma speelt bijvoorbeeld Romeo. Het gaat om een Friestalig theaterstuk voor alle leeftijden met een lach en een traan. Ook is er een live band aanwezig.

Kaarten kosten in de voorverkoop €12,50.-, maar omdat het Marne College deze activiteit sponsort, kunnen leerlingen van onze school de eerste uitvoering (try-out) gratis bezoeken en is inclusief een drankje. Leerlingen van het Marne College krijgen op vertoon van hun schoolpas gratis toegang, opgeven is in dit geval niet nodig.

LET OP! Je moet je wel van te voren opgeven. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@marnecollege.nl. Vermeld daarin je naam, adres en klas en geef in de mail als onderwerp ‘Opgave Romeo & Julia’ aan.

Een geweldige kans om in Bolsward openluchttheater mee te maken! We verwachten een behoorlijke opkomst en hopen alvast dat je zal genieten van een mooi theaterstuk waar hard aan gewerkt is.

Datum en Tijd: dinsdag 24 mei 2016, Broerekerk, inloop vanaf 19:30 uur.

 
Techniek leerlingen bouwen prachtige kunstwerken voor Beleef Exmorra
 

Deze week staat voor Exmorra geheel in het thema van kunst en cultuur, met een aantal mooie activiteiten.

Aankomende zaterdag 14 mei om 10.45 uur zal in Exmorra, de wandelroute “It Eksmoarster Rûntsje” en de tentoonstelling “Kunst in de Tuinen” worden geopend.

Onze derde en vierdejaars techniek leerlingen hebben ook hun steentje aan de wandelroute bijgedragen door twee prachtige kunstwerken te ontwerpen en te bouwen. Afgelopen maandag zijn deze kunstwerken geplaatst. Op de foto's zie je hoe het eerste kunstwerk, de zwaluwtil op zijn plek werd gehesen en het tweede kunstwerk, het eendenhotel officieel te water is gelaten.

Tijdens de wandeling van aankomende zaterdag wordt met korte verhalen stilgestaan bij alle bezienswaardigheden welke te bewonderen zijn. Deze wandelroute vol kunst, cultuur en natuur is de enige in zijn soort en voert langs allerlei objecten en kunstwerken welke door en voor de inwoners van Exmorra zijn gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina Beleef Exmorra of op http://beleefexmorra.nl/

 
Geslaagd voor het Goethe –certificaat!
 
Vijf leerlingen uit vwo-5  (Anouk Abelskamp, Naomï Broersma, Marijke Hoekstra, Johannes Idsinga en Maureen Minnema)  hebben onlangs het Goethe-certificaat behaald. Eerder dit jaar werd het onderdeel spreekvaardigheid in Amsterdam afgerond, nu waren schrijf- en leesvaardigheid aan de beurt. Hiermee hebben zij hun opleiding versterkt MVT voor het vak Duits, waarmee zij in klas 4 zijn begonnen, met succes afgerond.  

Inmiddels is een aantal leerlingen uit vwo-4 gestart met deze module; zij zullen volgend jaar dit internationaal erkende certificaat gaan behalen.

 
1GT naar het Titus Brandsma museum
 
De leerlingen van 1GT bezochten deze week het Titus Brandsma museum. Dat gebeurde in het kader van de jaarlijkse themalessen over vrede en Titus Brandsma-herdenking. Het thema wordt op 10 mei rond half tien gezamenlijk afgesloten bij het Titus Brandsma-gedenkteken. Daar vindt een korte herdenking plaats waarbij een krans gelegd wordt, gedichten voorgelezen en op een trompet de ‘Last Post’ geblazen wordt in aanwezigheid van de voorzitter van het Titus Brandsmamuseum.
 
TNW zoekt nieuwe leden!
 
Ook wij zoeken dit jaar weer naar nieuwe TNW leden! Dus zit jij in de 2e klas of hoger, meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar tnw@marnecollege.nl ! Vergeet niet om iets over jezelf en je motivatie te vertellen. Hopelijk tot snel op een sollicitatie gesprek en wie weet organiseer jij dit jaar samen met ons al het kerstgala!
 
Bezoek Polen groot succes
 
Een deel van onze 5 atheneum leerlingen heeft Berlijn bezocht en verblijft op dit moment in Polen. Nabij Palac Kursko (accommodatie van 5V) hebben zij met een aantal leerlingen uit Skwierzyna een kanotocht gehouden. Gister 21 april zijn de leerlingen weer thuis gekomen.

 
 
Drie Marne groepen in Tsjechië
 
19 april was een deel van 5V bezig met hun tegenbezoek aan Neratovice, een uitwisselingsprogramma dat al 23 jaar bestaat. Onderdeel van het programma is een boottocht op de Kamenie nabij Hrensko.

Van 4V werken Niels Couperus, Lonneke Delea, Rianna Twijnstra, Antsje Feenstra en Jildou Speerstra mee aan het GEO-WATER project in Nymburk (groepsfoto rechtsvoor) en zitten Lars Wijma, Lisanne Kuiken, Patrycja Chelminiak en Britt Soede in Melnik in verband met een individueel uitwisselingsprogramma.

 
 
De basisscholen gaan er plat voor.....
 
Vandaag lagen de basisschool leerlingen vol concentratie op de grond om aantekeningen te maken van de eindexpositie van onze examenleerlingen CKV. De eindstukken waren zeer divers, niet alleen in vorm maar ook qua onderwerp kwam er van alles voorbij, van vrolijke dieren tot een net zo indrukwekkend portret van Maleficent. 

Update: Inmiddels zijn de winnaars van de eindexamenexpositie bekend:

 • Eerste prijs voor Rianne van Spanning van de Blinker
 • Tweede prijs Frouk Walstra van de Sint Maarten
 • Derde  Rooske van de opbouw
Daarnaast zaten de tekeningen van de Bron ook bij de genomineerden.
Zie ook de Facebookpagina eindexamenexpositie Marne College.

 
 

 
Olympic Moves 2016
 

Op 14 april 2016 vond de Olympic Moves regionale finale Assen plaats. Assen is een van de grote regionale finales, voor meer informatie klik hier. In maar liefst 7 verschillende sporten werd er gestreden om het regionale kampioenschap en een plek in Olympic Moves The School Final. De sporten die meededen zijn: veldloop, voetbal, volleybal, hockey, streetdance, badminton en streetball. 

Onze leerlingen hebben meegedaan met voetbal. Het was een enorm geslaagde en sportieve dag met veel hoogte punten. Onze eerste klassers zijn eerste geworden, de derde klassers zijn tweede geworden en schoolbreed eindigden we vierde! We kijken met plezier terug naar deze zonnige dag!

Meer foto's staan op onze Facebookpagina.

 
Excelleer projecten VWO 5
 
Op dinsdag 12 april 2016 hebben 16 leerlingen de uitkomsten van hun onderzoek aan de wethouder Maarten Offinga gepresenteerd. Onze leerlingen zijn gedurende het eerste kwartaal van dit jaar bezig geweest met een viertal opdrachten. Marijke Hoekstra, Bente de Witte, Jorrit Hofstra, Nienke Pont en Carsten Dol hebben in opdracht van de Gemeente onderzoek gedaan naar de PR-mogelijkheden van een nieuw wandelnetwerk. Jorn vd Meer, Roel Jan van Zonneveld en Steffen Foekema hebben zich verdiept in de Platentektoniek. Jelle Kuipers, Maureen Minnema, Eldert Sieswerda en Bauke Reitsma hebben een moord opgelost. Cynthia Canninga, Nynke Ariesen, Anouk Abelskamp en Merel Wolthuis hebben een toelichting gegeven over de aanzetten voor een nog te schrijven essay over Mondiale rechtvaardigheid.

De avond werd gevuld met presentaties en een pittige vragenronde door de wethouder en aanwezige ouders en andere belangstellenden. Het waren mooie en goed voorbereide presentaties. We mogen trots zijn op onze leerlingen.

Meer foto's van deze dag staan op onze Facebookpagina.
 
Girlsday groot succes!
 

Afgelopen donderdag zijn er 46 meiden van klas 1VMBO (GT en BB/KB) naar drie verschillende bedrijven geweest om kennis te maken met de techniek: Hochwald BV, Ventura Systems (beide in Bolsward) en Beenen BV Heerenveen (industriële automatisering)! Ze hadden zich hiervoor aangemeld en kwamen dan ook enthousiast weer terug! Er zijn bootjes en armbandjes gemaakt, er is geproefd aan melkproducten, er zijn mini busjes in elkaar gezet en natuurlijk zijn er rondleidingen door de bedrijven gegeven. Nu hopen dat het hier en daar wat op gang brengt bij de leerlingen en ze ook techniek meenemen in de keuzevoor de bovenbouw. Begeleiders, coaches en mentoren bedankt!  Hieronder een kleine impressie:

 

 
Laura Bekema uit 4 havo wint 2e prijs met ontwerpwedstrijd!
 

Laura Bekema uit 4 havo heeft de tweede prijs gewonnen met de ontwerpwedstrijd van het keramiekmuseum ' de princessehof' in Leeuwarden. Haar ontwerp (haar bordje) wordt echt gemaakt en daarvoor gaat ze te zijner tijd voor naar het bedrijf die deze borden beschildert. 11 mei is de prijsuitreiking in Leeuwarden.

 
Openingeindexamenexpo van havo/vwo en gt
 

Aanstaande dinsdag 19 april wordt om 16.00 uur de eindexamenexpo van havo/vwo en gt geopend. 4 Basisscholen gaan met hun groep(en) 8 naar de expo waarvoor speciaal voor deze leeftijd een lesbrief is gemaakt door twee kunstleerlingen. Aan de expo is ook een tekenwedstrijd voor deze groepen verbonden. de gewonnen werken krijgen een plaatsje in de galerie. Zie ook de Facebookpagina eindexamenexpositie Marne College.

 
Gastcollege van topeconoom Bas Jacobs voor leerlingen Havo 5 en Vwo 6
 
Vrijdag 8 april kregen eindexamenleerlingen van Havo en Vwo met economie als eind vak een college van een bijzondere gastdocent, professor Bas Jacobs. Jacobs wordt in Nederland gezien als één van de meest invloedrijke economen en werd op zijn 34e hoogleraar aan de Erasmus Universiteit met als specialiteit overheidsfinanciën. Hij komt uit Bolsward en is oud-leerling van het Titus Brandsma College, één van de voorlopers van het Marne College. Na over zijn middelbare schooltijd in Bolsward en studietijd verteld te hebben, gaf hij zijn toehoorders college over het thema ‘De prijs van gelijkheid’. In een boeiend betoog vertelde hij hoe welvaart verdeeld kan worden en hoe je het instrument belasting daarbij kunt gebruiken. En ook hoe bij het verdelingsvraagstuk de politiek een belangrijke rol speelt. Tijdens het college wist Jacobs het Nobelprijs winnend artikel van James Mirrlees in 5 minuten uit te leggen. Dat was voor de leerlingen pittige kost. Daar had hij alle begrip voor, want hij vertelde zelf 11 jaar nodig te hebben gehad om het de theorie van Mirrlees te kunnen doorgronden. 
 
Marne tweetalig gaat internationaal naar o.a. Amsterdam, Berlijn en Londen
 

Van 10 t/m 21 april zijn 5 leerlingen van onze 3 tto bezig om leerlingen van onze Poolse partnerschool uit Skwierzyna basisvaardigheden Engels bij te brengen. Deze week doen zij dat als 'hulpdocenten' in Bolsward en Amsterdam, volgende week in Berlijn en Skwierzyna.

Ook zijn leerlingen 2tto momenteel in Londen voor een tweetalig cultureel programma. In Londen verblijven deze leerlingen in gastgezinnen.

Op de foto's staan onze 3tto'ers en Poolse gasten voor het Rijksmuseum in Amsterdam, in Londen poseert 2tto voor de Big Ben in Londen.

 
Internationaal profielwerkstuk marne college valt in de prijzen
 
Elk jaar organiseren 39 internationale scholen in Nederland via het Elos netwerk een profielstukkenwedstrijd. De profielwerkstukken moeten een internationaal karakter hebben en bijdragen aan internationale bewustwording en samenwerking. 

Op 6 april tijdens de landelijke finale in Baarn viel het profielwerkstuk “Prevention of diseases through better hygiene in Burkina Faso” in de prijzen. Via een reële opdracht uit Burkina Faso heeft een viertal leerlingen tweetalig onderwijs van het Marne College oplossingen bedacht ter verbetering van de hygiëne daar. Het profielwerkstuk is in het Engels geschreven. Dit onder andere in verband met de internationale toegankelijkheid er van.

Op de foto staan de trotse 6 atheneum leerlingen van het Marne College, vanaf de 4e t/m 7e persoon, respectievelijk Janne Bartels, Johannes Hazenberg, Floris Jolink en Anne Cornelissen.
 
Presentaties duurzame school
 
Afgelopen maanden zijn de leerlingen van 2AA en 2VTA druk bezig geweest om uit te pluizen hoe het Marne College er momenteel voor staat op het gebied van duurzaamheid. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Collega leerlingen van het Maria Wächtler Gymnasium uit het Duitse Essen, hebben hetzelfde gedaan voor hun school.

Gedurende het project deden de leerlingen kennis op over wat duurzaamheid nu eigenlijk is, hoe dit in hun omgeving terug komt en welke keuzes zij daar zelf in kunnen maken. Tevens verdiepten zij hun eigen vaardigheden betreffende onder andere infomatie verzamelen, samenwerken en communiceren, onderzoek doen, ICT en presenteren. 
Leerlingen merkten zo bijvoorbeeld dat informatie verzamelen via internet soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Ook de ervaring dat je regelmatig afhankelijk bent van de tijd en wil van anderen om iets gedaan te krijgen en hoe je daar dan mee omgaat, is een ervaring die zij in hun latere loopbaan zullen meenemen.

Kortom, het onderzoek is gedaan en nu is het tijd om de ervaringen, conclusies en adviezen te delen.
Bij deze willen we u dan ook uitnodigen om op woensdag 6 April van 14.00 tot 17.00 de presentaties bij te komen wonen in Hotel de Groene Weide te Bolsward (Snekerstraat 2). Parkeergelegenheid kunt u vinden bij het zwembad of bij de Jumbo.

Aangezien het een samenwerking betreft met Duitse leerlingen zullen de presentaties in de Engelse taal zijn.

Wij hopen u eerdaags te mogen verwelkomen.

 
 
Bolsward Hanzefestival
 
Op zaterdag 28 mei is het Bolsward Hanzefestival! Deze dag zijn er tal van activiteiten tussen 14.00 en 20.00 uur. Zoals de Hanze-spelen voor de jeugd, heerlijke gerechten proeven voor iedereen, een rondvaart en muziek. 

Om al deze activiteiten te realiseren kunnen we hulp goed gebruiken, dus zoek je nog een invulling voor je Maatschappelijke stage, of lijkt het je gewoon leuk om mee te helpen? Geef je dan op!

Wij zoeken:   
 • (straat) muzikanten
 • spelletjesleiders
 • mensen die sfeer in de stad willen brengen
 • opbouwers voor de markt
 • parkeerregelaars
 • kostuumontwerpers
 • mensen die algemene hand- en spandiensten verlenen

Ook zijn we op zoek naar ondernemers die met hun product op de Hanze markt willen staan. Heb je zelf nog leuke ideeën, laat het weten!

Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mail naar mevrouw Z. Tigchelaar via tigz@marnecollege.nl.
 
MARNE COLLEGE WINT ORANGE CARPET AWARD 2016!
 
Op dinsdag 22 maart werd op het jaarcongres in Hilversum voor de achtste keer de Orange Carpet Awards (OCA) voor best practices in internationalisering uitgereikt in vier sectoren. Dit jaar kwam een recordaantal inzendingen binnen, met een goede spreiding over de vier onderwijssectoren. De jury kon kiezen uit 67 zeer diverse projecten van hoge kwaliteit. Het Marne College heeft in de sector voortgezet onderwijs gewonnen met het project GEO-Water.

Het winnende project GEO-Water
De docenten en leerlingen van het Marne College werkten met hun project GEO-Water samen met vijf partnerscholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland. Zo’n driehonderd leerlingen van deze scholen hebben zelf adviesbureaus opgericht en werkten aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken. De waterschappen in de deelnemende landen gaven opdrachten die aan deze thema’s verbonden zijn. Voor het Marne College was dat Wetterskip Fryslân.

 

eTwinning
Bij de communicatie tussen de scholen en leerlingen werd gebruik gemaakt van een online community, namelijk eTwinning.“Samen met onze leerlingen grensverleggend bezig zijn en leren van elkaar”, is volgens rector Jan Kroon één van de belangrijke speerpunten.

Video over GEO-Water door EP-Nuffic
EP-Nuffic heeft opnames gemaakt van twee leerlingen, een docent en de rector van het Marne College. In deze video vertellen zij meer over het project GEO-Water. 
Deelnemers
Projecten, instellingen, individuele medewerkers en docenten konden zich nomineren voor een OCA. Een nominatie moet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs. Projecten en personen die de afgelopen tijd een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maakten kans op een award.

Internationale Jeugd Water Congres
Bert Colly, coördinator internationalisering op het Marne College, is bijzonder blij met deze prijs. “Het is de bedoeling het project verder uit te breiden tot zo’n twintig scholen in Europa. Mogelijk volgen er in de toekomst meer thema’s. In 2018 worden de resultaten van dit project tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden gepresenteerd.”

Schools for Sustainability
Met behulp van de onderwijsmethode 'Schools for Sustainability' van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) staat ontdekkend leren in relatie met differentiatie en opbrengstgericht werken centraal. Via deze methode wordt veel aandacht besteed aan onder andere eigen initiatief, verantwoordelijkheid en oplossingsgericht denken. Maar ook verbeteren de leerlingen hun vreemde talen en is er veel samenwerking tussen de verschillende schoolvakken binnen dit internationaliseringsproject.

EP-Nuffic
EP-Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd, werkt EP-Nuffic aan haar missie: internationalising education. Als expert, dienstverlener, kenniscentrum en inspirator voor internationalisering van het onderwijs. Kijk hier voor meer informatie over EP-Nuffic.
 
Individueel naar Luanco
 

Individuele uitwisselaars 4 havo en 4 atheneum van het Marne College zijn van 17 t/m 24 maart in Luanco (Spanje) in het kader van het programma 'Internationale Marnebestemmingen' . Het geven van presentaties in het Engels over het Marne College, Friesland en Nederland aan Spaanse toehoorders hoort standaard in het programma. Onze leerlingen verblijven in gastgezinnen van onze partnerschool en hebben naast het volgen van lessen o.a. natuurexcursies op het programma staan.

 
Internationaal Goethe succes
 

Anouk, Johannes, Maureen, Marijke, Naomi uit 5 atheneum en mw. Zimmerman voor het Goethe instituut aan de Herengracht in Amsterdam waar net de spreekvaardigheidsexamens in de Duitse taal zijn afgelegd. Hiermee stimuleert het Marne College naast Engels en Frans ook het uitblinken en halen van internationaal erkende certificaten in de taal van onze oosterburen. Volgend schooljaar zal het 'Goethe talenaanbod' ook aan onze havisten worden aangeboden.

 
Bezoek uit Lingen
 

Lynn Sommer, Meta Frericks, Kristin Schulten en Jasmina Haking, leerlingen van onze partnerschool uit Lingen (Duitsland), zijn van 13 t/m 18 maart bij ons geweest om lessen bij te wonen, presentaties te geven en om natuurlijk 'fun' te hebben. Een dag Amsterdam zat daarom natuurlijk in het programma!

Lotte Bartels uit 4V en Wolfke Visser, Zelina Postma en Tineke Boersma uit 4H waren de gastleerlingen en hebben e.e.a. uitstekend georganiseerd. 

 
Marne College in ELOS PWS finale
 

PWS van Janne Bartels, Anne Cornelissen, Floris Jolink en Johannes Hazenberg staat in de finale van de ELOS-profielwerkstukken wedstrijd op 6 april in Baarn. Daar proberen onze 6 atheneum favorieten de prestigieuze ELOS internationaliseringsprijs in de wacht te slepen. Hun grensverleggende PWS geeft de overheid en bevolking van Burkina Faso handvatten om ziektes te voorkomen door een verbetering van de hygiëne.

 
NATURALIS 11 MAART 2016
 

Leerlingen 5 havo biologie en 6 atheneum aardrijkskunde/biologie brengen jaarlijks een bezoek aan Naturalis in verband met hun voorbereiding op het eindexamen. Tijdens workshops en veldwerkactiviteiten wordt de examenstof op een aanschouwelijke manier behandeld en herhaald.

 

Stenen determineren in ruimte Actieve Aarde van Naturalis

Zelf onderzoeken, een garantie voor examensucces!

 
Overlijden Elso van der Berg
 

Aan het einde van de voorjaarsvakantie ontvingen we het droevige bericht dat onze leerling Elso van der Berg zaterdag 5 maart is overleden.

Elso zat vorig schooljaar in 1HV-E, de mentorklas van Michel Hoekstra. Hij was al langere tijd ernstig ziek en was de laatste maanden al niet meer in staat om lessen op school te volgen.

Wij wensen zijn ouders en familie heel veel sterkte toe.


Lieve Elso,

Het is zo oneerlijk en verdrietig.
We zijn geschrokken en beseffen het eigenlijk nog niet.

Jij was zo vrolijk en enthousiast en stond altijd klaar voor anderen.
Je was zo moedig, positief, sterk en wijs.

We missen je.

Je (oud-)klasgenoten van 1HVE, Marne College Bolsward


 
Voorjaarsvakantie voorbij
 
De voorjaarsvakantie is voorbij gevlogen en vandaag beginnen we weer met een frisse start aan een nieuwe schoolweek. We hopen dat je hebt genoten van de vakantie en leuke dingen hebt ondernomen!

De laatste week voor de vakantie hebben we nog een enorm geslaagd Open Huis gehad, misschien was jij één van de bezoekers of heb je als leerling juist geholpen. Voor beide gevallen heel erg bedankt voor het bijdragen aan deze enorm gezellige en geslaagde dag! Bekijk onderstaande video gemaakt door Rudy Bouma van Friesland Actueel om deze mooie dag nog een keer te beleven.

 
Open Huis foto's door TNW
 

Opendag 2016 TNW Marne College

Geplaatst door TNW marnecollege op zondag 6 maart 2016
 
Open Huis 2016
 

Woensdag 24 februari was ons Open Huis, was jij er bij? Misschien zie jij jezelf of een bekende terug in deze video! Heb je na vandaag nog vragen over onze school? Neem dan gerust contact met ons op via info@marnecollege.nl.

Er zijn vandaag ook foto's gemaakt, deze kun je vinden op onze Facebookpagina.

 
Leerlingen bb/kb spotten Foppe de Haan!
 
De leerlingen van klas 1 van de afdeling vmbo bb/kb zijn een middag wezen schaatsen in Thialf. En wat is er dan mooier om daar Foppe de Haan tegen te komen die dan ook nog even poseert voor een mooie foto!! Een zeer geslaagde middag.

 
Havo/Vwo is door Vitaloo uitgeroepen tot school van de maand; maart 2016!
 

Het is de bedoeling dat de leerlingen bovenstaande flyer zelf printen (of laten zien op hun telefoon) en op vertoon van hun schoolpas en de flyer mogen de leerlingen de gehele maand maart 2016 met 50 % korting komen zwemmen tijdens de recreatieve uren bij Zwembad Vitaloo. Normaal kost een kaartje € 5,30 en op vertoon van de flyer € 2,65.

Let op: in de voorjaarsvakantie is de flyer alleen geldig op de avonduren!
 
Ouderraad vergadering - 18 februari
 

Wilt u ook mee kunnen praten over onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt voor de school van uw kind? De ouderraad van het Marne College komt donderdag 18 februari a.s. om 19:00 uur bijeen in de lerarenkamer op Schoolstraat 1 (1e verdieping). Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie over de ouderraad: https://www.marnecollege.nl/Home/Organisatie/Ouders/Ouderraad/tabid/138/Default.aspx Via deze link kunt u zich ook aanmelden, of via ouderraad@marnecollege.nl

 
Orange Carpet Award
 

Het door de Europese Unie gesteunde GEO-WATER project van het Marne College staat in de finale van de prestigieuze Orange Carpet Award, de internationaliseringsprijs van Nederland. Op 22 maart zal de uitslag bekend zijn. In relatie met dit project werkt het Marne College intensief samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden. Klik hier voor meer informatie.

 

 
Marne College helpt kledingbank Bolsward
 

De feestcommissie van het Marne College, Tille nei Wille,geeft van elk verkocht kaartje van het kerstgala €1,00 aan een goed doel. Dit jaar nam Joyce de Bruin de taak op zich om zich hier in te verdiepen. In plaatsvan een grote internationale stichting te kiezen, leek het haar een goed idee om het dicht bij huis te houden en wel gewoon hier in Bolsward. Mensen in je omgeving helpen en daarbij zien wat er met het geld gebeurt, was daarbij de doorslaggevende reden. Voor de voedselbank zijn er al een aantal acties, dus heeft Joyce een kijkje genomen bij de kledingbank, opgericht door Kees van  Kordelaar. Bij de kledingbank kan iedereen kleding brengen die niet veel meer gedragen wordt, maar nog wel van goede kwaliteit is. Mensen die het financieel zwaar hebben, kunnen daar wat uitzoeken. Ook worden er allemaal activiteiten georganiseerd, zoals het ontmoetingscentrum en het repaircafé. Voor meer informatie daarover kun je kijken op www.trefpuntbolsward.nl of de facebookpagina: Kledingbank Bolsward ‘Goed spul’. De opbrengst van het kerstgala voor dit goede doel was € 820,00. Op woensdag 20 januari 2016 is de cheque overhandigd.

 
Training tot instructeur reanimatie
 
Afgelopen dinsdag hebben 5 docenten een training tot instructeur reanimatie gevolgd. Tijdens deze training stonden uiteraard de technieken rondom reanimatie (borstcompressies en mond-op-mond beademing) en het gebruik van de AED centraal. Maar tevens zijn de docenten getraind in welke didactiek zij kunnen gebruiken om de leerlingen deze handelingen aan te leren. Alle deelnemende docenten hebben met succes de training afgerond en zijn nu instructeur reanimatie. Wat nu nog rest is proefdraaien en beslissingen nemen over wanneer welke klassen welke lessen zullen krijgen. Met ingang van volgend schooljaar zal een cursus reanimatie ontworpen door de Nederlandse Hartstichting opgenomen worden in het curriculum van alle tweede klassen. Leerlingen die de cursus met goed gevolg afleggen zullen een certificaat van de Hartstichting ontvangen.
 
Proeflessen van woensdag 3 februari
 
Vanmiddag waren de tweede proeflessen, heb jij mee gedaan of ben je benieuwd naar wat er tijdens de proeflessen allemaal te doen was? bekijk dan deze video! Ben je niet naar bij proeflessen geweest maar wil je wel graag de sfeer komen proeven binnen de school? Kom dan naar het Open Huis op 24 februari!
 
Keramiekmuseum princessehof Leeuwarden 4havo/vwo
 
Bekijk de fotos op Facebook voor een impressie van de excursie van 4 havo/vwo zij zijn afgelopen donderdag naar het Keramiekmuseum princessehof in Leeuwarden geweest. Het was een erg geslaagde dag! Een leuk detail; de leerlingen hadden een oud leerling als museum docente; Durkje Moermans!

Bekijk de fotos voor een impressie van de excursie van 4 havo/vwo zij zijn afgelopen donderdag naar het Keramiekmuseum...

Geplaatst door Marne College op maandag 1 februari 2016
 
Hoe ziet een schooldag op het voortgezet onderwijs er nou echt uit?
 
Ga jij volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? En wil je graag weten hoe jouw schooldag er uit komen te zien? Bekijk dan deze toffe video van Anna Verbeek en Sietje Piebenga!

Anna en Sietje zitten in 3VTA (vwo) en volgen tweetalig onderwijs, daarnaast zitten ze ook nog in de feestcommissie van het Marne College, Tille nei Wille.

Heb jij na het kijken van deze video nog vragen? Stel ze gerust onder dit bericht of in de comments op youtube.

 
Sfeerimpressie van de eerste proeflessen
 
 
Heb jij je al opgegeven voor de proeflessen?
 
Aan het eind van dit schooljaar stap je over naar het voortgezet onderwijs. Dat is best spannend! Natuurlijk wil je graag weten hoe het in de brugklas gaat. Dan vind je het vast ook leuk om binnenkort eens een middag mee te maken op een school voor voortgezet onderwijs. Zo kun je zelf ervaren hoe het daar gaat. Het Marne College in Bolsward wil je graag die mogelijkheid geven!

In januari en februari organiseren wij speciaal voor jou proeflessen. Je kunt kiezen om op één van de volgende dagen te komen:
• dinsdag 26 januari 2015 van 13.45 uur tot 15.45 uur
• woensdag 3 februari 2015 van 13.45 uur tot 15.45 uur

Je wordt tussen 13.30 en 13.45 uur verwacht in de kantine van Schoolstraat 1 als je denkt op
vmbo-gt, havo/vwo of tweetalig vwo te komen. Verwacht je op vmbo bb of kb (beroepsgerichte leerweg) te komen? Dan zien we je graag in de kantine van Schoolstraat 7.

Na een korte inleiding worden de groepen verdeeld. De groepen worden begeleid door twee leerlingen uit de brugklas; een mooie kans om ze van alles te vragen! Je krijgt twee proeflessen waarbij je vooral lekker aan het werk gaat. Zo krijg je al vast een voorproefje van hoe het er in het voortgezet onderwijs aan toegaat.

Als je met de hele klas of een deel van de klas komt kun je je voor de proeflessen opgeven bij je meester of juf. Maar je meester of juf kan jou ook vragen om jezelf aan te melden. Dat kan dan via de e-mail.

Geef de volgende gegevens duidelijk door:
• je naam
• op welke basisschool je zit
• of je 26 januari of 3 februari komt
• als je voor bb of kb komt dan dit graag aangeven
Het e-mail adres is info@marnecollege.nl
 
ZWEMBAD VITALOO HEEFT HET MARNE COLLEGE UITGEROEPEN TOT SCHOOL VAN DE MAAND: FEBRUARI 2016!
 

Leerlingen van VMBO GT kunnen hierdoor op vertoon van hun schoolpas en deze flyer de gehele maand februari met 50% korting komen zwemmen tijdens de recreatieve uren bij Zwembad Vitaloo. Het is niet perse nodig om de flyer te printen je mag de flyer namelijk ook laten zien op je telefoon. Normaal kost een kaartje €5,30 en op vertoon van de flyer €2,65.

 
GEO-WATER project update
 
Leerlingen in vier landen adviseren waterschappen
De Europese Unie verleent een subsidie van €165.000,- voor dit project via het Erasmus+ programma. Het project loopt zoals jullie al weten tot juli 2018 en is een samenwerking tussen scholen van voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden.
De eindresultaten van het GEO-WATER project worden in juni 2018 gepresenteerd tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden, de Capital of Watertechnology en in dat jaar ook Culturele Hoofdstad van Europa. Bij deze events zijn zo'n 1500 leerlingen uit binnen- en buitenland betrokken.
 
GEO-WATER project en Duitse partnerscholen
Op 14 en 15 januari is met vertegenwoordigers van twee Duitse partnerscholen gesproken over de voortgang van het GEO-WATER project. Onze nieuwe Duitse partner uit Haselünne (Kreisgymnasium St. Ursula) denkt na over meedoen met het GEO-WATER project vanaf schooljaar 2015-2016. In ieder geval zal een aantal leerlingen en collega's van St. Ursula deelnemen aan ons internationale deel van het 4V waterproject van 9 t/m 13 mei.
Verder is gesproken over individuele uitwisselingsvarianten en jobshadowing voor docenten.
Met het Städtisches Gymnasium zijn afspraken gemaakt over de concrete invulling van het GEO-WATER project in Haan. Aanwezig  op 15 januari was ook de externe opdrachtgever (Wasserwerke Haan). Gezamenlijk met de externe opdrachtgever, organiserende docenten, Frau Von Wiser (schulleiter), leerlingen v.h. Gymnasium,  IVN  en Marne College werd de pers te woord gestaan. Dit schooljaar bezoeken 5 leerlingen en 2 docenten uit Haan onze internationale waterprojectweek in mei terwijl 5 leerlingen en 2 docenten van het Marne College in april naar Nymburk gaan i.v.m. het waterproject van onze partnerschool in Nymburk (Tsjechië).
 
Pasjessysteem
 

In de zomervakantie is er een pasjessysteem geïnstalleerd om te kopiëren en te betalen in de kantine. Voordat je met je persoonlijke pas kan betalen moet je je tegoed opwaarderen. Dit kan door in te loggen op cvo.mynetpay.nl met je gegevens van school. Na het inloggen kun je je tegoed opwaarderen en je eerdere transacties bekijken.

 
 
 

 

 

 

Inloggen Contact Sitemap