Zoeken:   >>
 
 
 
  Marne op social media  
 
 
Volg ons op social media en je komt alles te weten over de school!
Facebook: Marne College
Twitter: @MarneCollege
Instagram: @MarneCollege 
 
 

 

Marne College
 
 
Help ook mee!
 
Weet jij een leuk nieuwsbericht voor op de website of sociale media van Marne?
Stuur dan je berichtje even door naar Jeanine Altenburg - jaltenburg@marnecollege.nl!
 
 
 
Geslaagd voor het Goethe –certificaat!
 
Vijf leerlingen uit vwo-5  (Anouk Abelskamp, Naomï Broersma, Marijke Hoekstra, Johannes Idsinga en Maureen Minnema)  hebben onlangs het Goethe-certificaat behaald. Eerder dit jaar werd het onderdeel spreekvaardigheid in Amsterdam afgerond, nu waren schrijf- en leesvaardigheid aan de beurt. Hiermee hebben zij hun opleiding versterkt MVT voor het vak Duits, waarmee zij in klas 4 zijn begonnen, met succes afgerond.  

Inmiddels is een aantal leerlingen uit vwo-4 gestart met deze module; zij zullen volgend jaar dit internationaal erkende certificaat gaan behalen.

 
1GT naar het Titus Brandsma museum
 
De leerlingen van 1GT bezochten deze week het Titus Brandsma museum. Dat gebeurde in het kader van de jaarlijkse themalessen over vrede en Titus Brandsma-herdenking. Het thema wordt op 10 mei rond half tien gezamenlijk afgesloten bij het Titus Brandsma-gedenkteken. Daar vindt een korte herdenking plaats waarbij een krans gelegd wordt, gedichten voorgelezen en op een trompet de ‘Last Post’ geblazen wordt in aanwezigheid van de voorzitter van het Titus Brandsmamuseum.
 
TNW zoekt nieuwe leden!
 
Ook wij zoeken dit jaar weer naar nieuwe TNW leden! Dus zit jij in de 2e klas of hoger, meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar tnw@marnecollege.nl ! Vergeet niet om iets over jezelf en je motivatie te vertellen. Hopelijk tot snel op een sollicitatie gesprek en wie weet organiseer jij dit jaar samen met ons al het kerstgala!
 
Bezoek Polen groot succes
 
Een deel van onze 5 atheneum leerlingen heeft Berlijn bezocht en verblijft op dit moment in Polen. Nabij Palac Kursko (accommodatie van 5V) hebben zij met een aantal leerlingen uit Skwierzyna een kanotocht gehouden. Gister 21 april zijn de leerlingen weer thuis gekomen.

 
 
Drie Marne groepen in Tsjechië
 
19 april was een deel van 5V bezig met hun tegenbezoek aan Neratovice, een uitwisselingsprogramma dat al 23 jaar bestaat. Onderdeel van het programma is een boottocht op de Kamenie nabij Hrensko.

Van 4V werken Niels Couperus, Lonneke Delea, Rianna Twijnstra, Antsje Feenstra en Jildou Speerstra mee aan het GEO-WATER project in Nymburk (groepsfoto rechtsvoor) en zitten Lars Wijma, Lisanne Kuiken, Patrycja Chelminiak en Britt Soede in Melnik in verband met een individueel uitwisselingsprogramma.

 
 
De basisscholen gaan er plat voor.....
 
Vandaag lagen de basisschool leerlingen vol concentratie op de grond om aantekeningen te maken van de eindexpositie van onze examenleerlingen CKV. De eindstukken waren zeer divers, niet alleen in vorm maar ook qua onderwerp kwam er van alles voorbij, van vrolijke dieren tot een net zo indrukwekkend portret van Maleficent. 

Update: Inmiddels zijn de winnaars van de eindexamenexpositie bekend:

  • Eerste prijs voor Rianne van Spanning van de Blinker
  • Tweede prijs Frouk Walstra van de Sint Maarten
  • Derde  Rooske van de opbouw
Daarnaast zaten de tekeningen van de Bron ook bij de genomineerden.
Zie ook de Facebookpagina eindexamenexpositie Marne College.

 
 

 
Olympic Moves 2016
 

Op 14 april 2016 vond de Olympic Moves regionale finale Assen plaats. Assen is een van de grote regionale finales, voor meer informatie klik hier. In maar liefst 7 verschillende sporten werd er gestreden om het regionale kampioenschap en een plek in Olympic Moves The School Final. De sporten die meededen zijn: veldloop, voetbal, volleybal, hockey, streetdance, badminton en streetball. 

Onze leerlingen hebben meegedaan met voetbal. Het was een enorm geslaagde en sportieve dag met veel hoogte punten. Onze eerste klassers zijn eerste geworden, de derde klassers zijn tweede geworden en schoolbreed eindigden we vierde! We kijken met plezier terug naar deze zonnige dag!

Meer foto's staan op onze Facebookpagina.

 
Excelleer projecten VWO 5
 
Op dinsdag 12 april 2016 hebben 16 leerlingen de uitkomsten van hun onderzoek aan de wethouder Maarten Offinga gepresenteerd. Onze leerlingen zijn gedurende het eerste kwartaal van dit jaar bezig geweest met een viertal opdrachten. Marijke Hoekstra, Bente de Witte, Jorrit Hofstra, Nienke Pont en Carsten Dol hebben in opdracht van de Gemeente onderzoek gedaan naar de PR-mogelijkheden van een nieuw wandelnetwerk. Jorn vd Meer, Roel Jan van Zonneveld en Steffen Foekema hebben zich verdiept in de Platentektoniek. Jelle Kuipers, Maureen Minnema, Eldert Sieswerda en Bauke Reitsma hebben een moord opgelost. Cynthia Canninga, Nynke Ariesen, Anouk Abelskamp en Merel Wolthuis hebben een toelichting gegeven over de aanzetten voor een nog te schrijven essay over Mondiale rechtvaardigheid.

De avond werd gevuld met presentaties en een pittige vragenronde door de wethouder en aanwezige ouders en andere belangstellenden. Het waren mooie en goed voorbereide presentaties. We mogen trots zijn op onze leerlingen.

Meer foto's van deze dag staan op onze Facebookpagina.
 
Girlsday groot succes!
 

Afgelopen donderdag zijn er 46 meiden van klas 1VMBO (GT en BB/KB) naar drie verschillende bedrijven geweest om kennis te maken met de techniek: Hochwald BV, Ventura Systems (beide in Bolsward) en Beenen BV Heerenveen (industriële automatisering)! Ze hadden zich hiervoor aangemeld en kwamen dan ook enthousiast weer terug! Er zijn bootjes en armbandjes gemaakt, er is geproefd aan melkproducten, er zijn mini busjes in elkaar gezet en natuurlijk zijn er rondleidingen door de bedrijven gegeven. Nu hopen dat het hier en daar wat op gang brengt bij de leerlingen en ze ook techniek meenemen in de keuzevoor de bovenbouw. Begeleiders, coaches en mentoren bedankt!  Hieronder een kleine impressie:

 

 
Laura Bekema uit 4 havo wint 2e prijs met ontwerpwedstrijd!
 

Laura Bekema uit 4 havo heeft de tweede prijs gewonnen met de ontwerpwedstrijd van het keramiekmuseum ' de princessehof' in Leeuwarden. Haar ontwerp (haar bordje) wordt echt gemaakt en daarvoor gaat ze te zijner tijd voor naar het bedrijf die deze borden beschildert. 11 mei is de prijsuitreiking in Leeuwarden.

 
Openingeindexamenexpo van havo/vwo en gt
 

Aanstaande dinsdag 19 april wordt om 16.00 uur de eindexamenexpo van havo/vwo en gt geopend. 4 Basisscholen gaan met hun groep(en) 8 naar de expo waarvoor speciaal voor deze leeftijd een lesbrief is gemaakt door twee kunstleerlingen. Aan de expo is ook een tekenwedstrijd voor deze groepen verbonden. de gewonnen werken krijgen een plaatsje in de galerie. Zie ook de Facebookpagina eindexamenexpositie Marne College.

 
Gastcollege van topeconoom Bas Jacobs voor leerlingen Havo 5 en Vwo 6
 
Vrijdag 8 april kregen eindexamenleerlingen van Havo en Vwo met economie als eind vak een college van een bijzondere gastdocent, professor Bas Jacobs. Jacobs wordt in Nederland gezien als één van de meest invloedrijke economen en werd op zijn 34e hoogleraar aan de Erasmus Universiteit met als specialiteit overheidsfinanciën. Hij komt uit Bolsward en is oud-leerling van het Titus Brandsma College, één van de voorlopers van het Marne College. Na over zijn middelbare schooltijd in Bolsward en studietijd verteld te hebben, gaf hij zijn toehoorders college over het thema ‘De prijs van gelijkheid’. In een boeiend betoog vertelde hij hoe welvaart verdeeld kan worden en hoe je het instrument belasting daarbij kunt gebruiken. En ook hoe bij het verdelingsvraagstuk de politiek een belangrijke rol speelt. Tijdens het college wist Jacobs het Nobelprijs winnend artikel van James Mirrlees in 5 minuten uit te leggen. Dat was voor de leerlingen pittige kost. Daar had hij alle begrip voor, want hij vertelde zelf 11 jaar nodig te hebben gehad om het de theorie van Mirrlees te kunnen doorgronden. 
 
Marne tweetalig gaat internationaal naar o.a. Amsterdam, Berlijn en Londen
 

Van 10 t/m 21 april zijn 5 leerlingen van onze 3 tto bezig om leerlingen van onze Poolse partnerschool uit Skwierzyna basisvaardigheden Engels bij te brengen. Deze week doen zij dat als 'hulpdocenten' in Bolsward en Amsterdam, volgende week in Berlijn en Skwierzyna.

Ook zijn leerlingen 2tto momenteel in Londen voor een tweetalig cultureel programma. In Londen verblijven deze leerlingen in gastgezinnen.

Op de foto's staan onze 3tto'ers en Poolse gasten voor het Rijksmuseum in Amsterdam, in Londen poseert 2tto voor de Big Ben in Londen.

 
Internationaal profielwerkstuk marne college valt in de prijzen
 
Elk jaar organiseren 39 internationale scholen in Nederland via het Elos netwerk een profielstukkenwedstrijd. De profielwerkstukken moeten een internationaal karakter hebben en bijdragen aan internationale bewustwording en samenwerking. 

Op 6 april tijdens de landelijke finale in Baarn viel het profielwerkstuk “Prevention of diseases through better hygiene in Burkina Faso” in de prijzen. Via een reële opdracht uit Burkina Faso heeft een viertal leerlingen tweetalig onderwijs van het Marne College oplossingen bedacht ter verbetering van de hygiëne daar. Het profielwerkstuk is in het Engels geschreven. Dit onder andere in verband met de internationale toegankelijkheid er van.

Op de foto staan de trotse 6 atheneum leerlingen van het Marne College, vanaf de 4e t/m 7e persoon, respectievelijk Janne Bartels, Johannes Hazenberg, Floris Jolink en Anne Cornelissen.
 
Presentaties duurzame school
 
Afgelopen maanden zijn de leerlingen van 2AA en 2VTA druk bezig geweest om uit te pluizen hoe het Marne College er momenteel voor staat op het gebied van duurzaamheid. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Collega leerlingen van het Maria Wächtler Gymnasium uit het Duitse Essen, hebben hetzelfde gedaan voor hun school.

Gedurende het project deden de leerlingen kennis op over wat duurzaamheid nu eigenlijk is, hoe dit in hun omgeving terug komt en welke keuzes zij daar zelf in kunnen maken. Tevens verdiepten zij hun eigen vaardigheden betreffende onder andere infomatie verzamelen, samenwerken en communiceren, onderzoek doen, ICT en presenteren. 
Leerlingen merkten zo bijvoorbeeld dat informatie verzamelen via internet soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Ook de ervaring dat je regelmatig afhankelijk bent van de tijd en wil van anderen om iets gedaan te krijgen en hoe je daar dan mee omgaat, is een ervaring die zij in hun latere loopbaan zullen meenemen.

Kortom, het onderzoek is gedaan en nu is het tijd om de ervaringen, conclusies en adviezen te delen.
Bij deze willen we u dan ook uitnodigen om op woensdag 6 April van 14.00 tot 17.00 de presentaties bij te komen wonen in Hotel de Groene Weide te Bolsward (Snekerstraat 2). Parkeergelegenheid kunt u vinden bij het zwembad of bij de Jumbo.

Aangezien het een samenwerking betreft met Duitse leerlingen zullen de presentaties in de Engelse taal zijn.

Wij hopen u eerdaags te mogen verwelkomen.

 
 
Bolsward Hanzefestival
 
Op zaterdag 28 mei is het Bolsward Hanzefestival! Deze dag zijn er tal van activiteiten tussen 14.00 en 20.00 uur. Zoals de Hanze-spelen voor de jeugd, heerlijke gerechten proeven voor iedereen, een rondvaart en muziek. 

Om al deze activiteiten te realiseren kunnen we hulp goed gebruiken, dus zoek je nog een invulling voor je Maatschappelijke stage, of lijkt het je gewoon leuk om mee te helpen? Geef je dan op!

Wij zoeken:   
  • (straat) muzikanten
  • spelletjesleiders
  • mensen die sfeer in de stad willen brengen
  • opbouwers voor de markt
  • parkeerregelaars
  • kostuumontwerpers
  • mensen die algemene hand- en spandiensten verlenen

Ook zijn we op zoek naar ondernemers die met hun product op de Hanze markt willen staan. Heb je zelf nog leuke ideeën, laat het weten!

Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mail naar mevrouw Z. Tigchelaar via tigz@marnecollege.nl.
 
MARNE COLLEGE WINT ORANGE CARPET AWARD 2016!
 
Op dinsdag 22 maart werd op het jaarcongres in Hilversum voor de achtste keer de Orange Carpet Awards (OCA) voor best practices in internationalisering uitgereikt in vier sectoren. Dit jaar kwam een recordaantal inzendingen binnen, met een goede spreiding over de vier onderwijssectoren. De jury kon kiezen uit 67 zeer diverse projecten van hoge kwaliteit. Het Marne College heeft in de sector voortgezet onderwijs gewonnen met het project GEO-Water.

Het winnende project GEO-Water
De docenten en leerlingen van het Marne College werkten met hun project GEO-Water samen met vijf partnerscholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland. Zo’n driehonderd leerlingen van deze scholen hebben zelf adviesbureaus opgericht en werkten aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken. De waterschappen in de deelnemende landen gaven opdrachten die aan deze thema’s verbonden zijn. Voor het Marne College was dat Wetterskip Fryslân.

 

eTwinning
Bij de communicatie tussen de scholen en leerlingen werd gebruik gemaakt van een online community, namelijk eTwinning.“Samen met onze leerlingen grensverleggend bezig zijn en leren van elkaar”, is volgens rector Jan Kroon één van de belangrijke speerpunten.

Video over GEO-Water door EP-Nuffic
EP-Nuffic heeft opnames gemaakt van twee leerlingen, een docent en de rector van het Marne College. In deze video vertellen zij meer over het project GEO-Water. 
Deelnemers
Projecten, instellingen, individuele medewerkers en docenten konden zich nomineren voor een OCA. Een nominatie moet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs. Projecten en personen die de afgelopen tijd een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maakten kans op een award.

Internationale Jeugd Water Congres
Bert Colly, coördinator internationalisering op het Marne College, is bijzonder blij met deze prijs. “Het is de bedoeling het project verder uit te breiden tot zo’n twintig scholen in Europa. Mogelijk volgen er in de toekomst meer thema’s. In 2018 worden de resultaten van dit project tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden gepresenteerd.”

Schools for Sustainability
Met behulp van de onderwijsmethode 'Schools for Sustainability' van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) staat ontdekkend leren in relatie met differentiatie en opbrengstgericht werken centraal. Via deze methode wordt veel aandacht besteed aan onder andere eigen initiatief, verantwoordelijkheid en oplossingsgericht denken. Maar ook verbeteren de leerlingen hun vreemde talen en is er veel samenwerking tussen de verschillende schoolvakken binnen dit internationaliseringsproject.

EP-Nuffic
EP-Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd, werkt EP-Nuffic aan haar missie: internationalising education. Als expert, dienstverlener, kenniscentrum en inspirator voor internationalisering van het onderwijs. Kijk hier voor meer informatie over EP-Nuffic.
 
Individueel naar Luanco
 

Individuele uitwisselaars 4 havo en 4 atheneum van het Marne College zijn van 17 t/m 24 maart in Luanco (Spanje) in het kader van het programma 'Internationale Marnebestemmingen' . Het geven van presentaties in het Engels over het Marne College, Friesland en Nederland aan Spaanse toehoorders hoort standaard in het programma. Onze leerlingen verblijven in gastgezinnen van onze partnerschool en hebben naast het volgen van lessen o.a. natuurexcursies op het programma staan.

 
Internationaal Goethe succes
 

Anouk, Johannes, Maureen, Marijke, Naomi uit 5 atheneum en mw. Zimmerman voor het Goethe instituut aan de Herengracht in Amsterdam waar net de spreekvaardigheidsexamens in de Duitse taal zijn afgelegd. Hiermee stimuleert het Marne College naast Engels en Frans ook het uitblinken en halen van internationaal erkende certificaten in de taal van onze oosterburen. Volgend schooljaar zal het 'Goethe talenaanbod' ook aan onze havisten worden aangeboden.

 
Bezoek uit Lingen
 

Lynn Sommer, Meta Frericks, Kristin Schulten en Jasmina Haking, leerlingen van onze partnerschool uit Lingen (Duitsland), zijn van 13 t/m 18 maart bij ons geweest om lessen bij te wonen, presentaties te geven en om natuurlijk 'fun' te hebben. Een dag Amsterdam zat daarom natuurlijk in het programma!

Lotte Bartels uit 4V en Wolfke Visser, Zelina Postma en Tineke Boersma uit 4H waren de gastleerlingen en hebben e.e.a. uitstekend georganiseerd. 

 
Marne College in ELOS PWS finale
 

PWS van Janne Bartels, Anne Cornelissen, Floris Jolink en Johannes Hazenberg staat in de finale van de ELOS-profielwerkstukken wedstrijd op 6 april in Baarn. Daar proberen onze 6 atheneum favorieten de prestigieuze ELOS internationaliseringsprijs in de wacht te slepen. Hun grensverleggende PWS geeft de overheid en bevolking van Burkina Faso handvatten om ziektes te voorkomen door een verbetering van de hygiëne.

 
NATURALIS 11 MAART 2016
 

Leerlingen 5 havo biologie en 6 atheneum aardrijkskunde/biologie brengen jaarlijks een bezoek aan Naturalis in verband met hun voorbereiding op het eindexamen. Tijdens workshops en veldwerkactiviteiten wordt de examenstof op een aanschouwelijke manier behandeld en herhaald.

 

Stenen determineren in ruimte Actieve Aarde van Naturalis

Zelf onderzoeken, een garantie voor examensucces!

 
Overlijden Elso van der Berg
 

Aan het einde van de voorjaarsvakantie ontvingen we het droevige bericht dat onze leerling Elso van der Berg zaterdag 5 maart is overleden.

Elso zat vorig schooljaar in 1HV-E, de mentorklas van Michel Hoekstra. Hij was al langere tijd ernstig ziek en was de laatste maanden al niet meer in staat om lessen op school te volgen.

Wij wensen zijn ouders en familie heel veel sterkte toe.


Lieve Elso,

Het is zo oneerlijk en verdrietig.
We zijn geschrokken en beseffen het eigenlijk nog niet.

Jij was zo vrolijk en enthousiast en stond altijd klaar voor anderen.
Je was zo moedig, positief, sterk en wijs.

We missen je.

Je (oud-)klasgenoten van 1HVE, Marne College Bolsward


 
Voorjaarsvakantie voorbij
 
De voorjaarsvakantie is voorbij gevlogen en vandaag beginnen we weer met een frisse start aan een nieuwe schoolweek. We hopen dat je hebt genoten van de vakantie en leuke dingen hebt ondernomen!

De laatste week voor de vakantie hebben we nog een enorm geslaagd Open Huis gehad, misschien was jij één van de bezoekers of heb je als leerling juist geholpen. Voor beide gevallen heel erg bedankt voor het bijdragen aan deze enorm gezellige en geslaagde dag! Bekijk onderstaande video gemaakt door Rudy Bouma van Friesland Actueel om deze mooie dag nog een keer te beleven.

 
Open Huis foto's door TNW
 

Opendag 2016 TNW Marne College

Geplaatst door TNW marnecollege op zondag 6 maart 2016
 
Open Huis 2016
 

Woensdag 24 februari was ons Open Huis, was jij er bij? Misschien zie jij jezelf of een bekende terug in deze video! Heb je na vandaag nog vragen over onze school? Neem dan gerust contact met ons op via info@marnecollege.nl.

Er zijn vandaag ook foto's gemaakt, deze kun je vinden op onze Facebookpagina.

 
Leerlingen bb/kb spotten Foppe de Haan!
 
De leerlingen van klas 1 van de afdeling vmbo bb/kb zijn een middag wezen schaatsen in Thialf. En wat is er dan mooier om daar Foppe de Haan tegen te komen die dan ook nog even poseert voor een mooie foto!! Een zeer geslaagde middag.

 
Havo/Vwo is door Vitaloo uitgeroepen tot school van de maand; maart 2016!
 

Het is de bedoeling dat de leerlingen bovenstaande flyer zelf printen (of laten zien op hun telefoon) en op vertoon van hun schoolpas en de flyer mogen de leerlingen de gehele maand maart 2016 met 50 % korting komen zwemmen tijdens de recreatieve uren bij Zwembad Vitaloo. Normaal kost een kaartje € 5,30 en op vertoon van de flyer € 2,65.

Let op: in de voorjaarsvakantie is de flyer alleen geldig op de avonduren!
 
Ouderraad vergadering - 18 februari
 

Wilt u ook mee kunnen praten over onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt voor de school van uw kind? De ouderraad van het Marne College komt donderdag 18 februari a.s. om 19:00 uur bijeen in de lerarenkamer op Schoolstraat 1 (1e verdieping). Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie over de ouderraad: https://www.marnecollege.nl/Home/Organisatie/Ouders/Ouderraad/tabid/138/Default.aspx Via deze link kunt u zich ook aanmelden, of via ouderraad@marnecollege.nl

 
Orange Carpet Award
 

Het door de Europese Unie gesteunde GEO-WATER project van het Marne College staat in de finale van de prestigieuze Orange Carpet Award, de internationaliseringsprijs van Nederland. Op 22 maart zal de uitslag bekend zijn. In relatie met dit project werkt het Marne College intensief samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden. Klik hier voor meer informatie.

 

 
Marne College helpt kledingbank Bolsward
 

De feestcommissie van het Marne College, Tille nei Wille,geeft van elk verkocht kaartje van het kerstgala €1,00 aan een goed doel. Dit jaar nam Joyce de Bruin de taak op zich om zich hier in te verdiepen. In plaatsvan een grote internationale stichting te kiezen, leek het haar een goed idee om het dicht bij huis te houden en wel gewoon hier in Bolsward. Mensen in je omgeving helpen en daarbij zien wat er met het geld gebeurt, was daarbij de doorslaggevende reden. Voor de voedselbank zijn er al een aantal acties, dus heeft Joyce een kijkje genomen bij de kledingbank, opgericht door Kees van  Kordelaar. Bij de kledingbank kan iedereen kleding brengen die niet veel meer gedragen wordt, maar nog wel van goede kwaliteit is. Mensen die het financieel zwaar hebben, kunnen daar wat uitzoeken. Ook worden er allemaal activiteiten georganiseerd, zoals het ontmoetingscentrum en het repaircafé. Voor meer informatie daarover kun je kijken op www.trefpuntbolsward.nl of de facebookpagina: Kledingbank Bolsward ‘Goed spul’. De opbrengst van het kerstgala voor dit goede doel was € 820,00. Op woensdag 20 januari 2016 is de cheque overhandigd.

 
Training tot instructeur reanimatie
 
Afgelopen dinsdag hebben 5 docenten een training tot instructeur reanimatie gevolgd. Tijdens deze training stonden uiteraard de technieken rondom reanimatie (borstcompressies en mond-op-mond beademing) en het gebruik van de AED centraal. Maar tevens zijn de docenten getraind in welke didactiek zij kunnen gebruiken om de leerlingen deze handelingen aan te leren. Alle deelnemende docenten hebben met succes de training afgerond en zijn nu instructeur reanimatie. Wat nu nog rest is proefdraaien en beslissingen nemen over wanneer welke klassen welke lessen zullen krijgen. Met ingang van volgend schooljaar zal een cursus reanimatie ontworpen door de Nederlandse Hartstichting opgenomen worden in het curriculum van alle tweede klassen. Leerlingen die de cursus met goed gevolg afleggen zullen een certificaat van de Hartstichting ontvangen.
 
Proeflessen van woensdag 3 februari
 
Vanmiddag waren de tweede proeflessen, heb jij mee gedaan of ben je benieuwd naar wat er tijdens de proeflessen allemaal te doen was? bekijk dan deze video! Ben je niet naar bij proeflessen geweest maar wil je wel graag de sfeer komen proeven binnen de school? Kom dan naar het Open Huis op 24 februari!
 
Keramiekmuseum princessehof Leeuwarden 4havo/vwo
 
Bekijk de fotos op Facebook voor een impressie van de excursie van 4 havo/vwo zij zijn afgelopen donderdag naar het Keramiekmuseum princessehof in Leeuwarden geweest. Het was een erg geslaagde dag! Een leuk detail; de leerlingen hadden een oud leerling als museum docente; Durkje Moermans!

Bekijk de fotos voor een impressie van de excursie van 4 havo/vwo zij zijn afgelopen donderdag naar het Keramiekmuseum...

Geplaatst door Marne College op maandag 1 februari 2016
 
Hoe ziet een schooldag op het voortgezet onderwijs er nou echt uit?
 
Ga jij volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? En wil je graag weten hoe jouw schooldag er uit komen te zien? Bekijk dan deze toffe video van Anna Verbeek en Sietje Piebenga!

Anna en Sietje zitten in 3VTA (vwo) en volgen tweetalig onderwijs, daarnaast zitten ze ook nog in de feestcommissie van het Marne College, Tille nei Wille.

Heb jij na het kijken van deze video nog vragen? Stel ze gerust onder dit bericht of in de comments op youtube.

 
Sfeerimpressie van de eerste proeflessen
 
 
Heb jij je al opgegeven voor de proeflessen?
 
Aan het eind van dit schooljaar stap je over naar het voortgezet onderwijs. Dat is best spannend! Natuurlijk wil je graag weten hoe het in de brugklas gaat. Dan vind je het vast ook leuk om binnenkort eens een middag mee te maken op een school voor voortgezet onderwijs. Zo kun je zelf ervaren hoe het daar gaat. Het Marne College in Bolsward wil je graag die mogelijkheid geven!

In januari en februari organiseren wij speciaal voor jou proeflessen. Je kunt kiezen om op één van de volgende dagen te komen:
• dinsdag 26 januari 2015 van 13.45 uur tot 15.45 uur
• woensdag 3 februari 2015 van 13.45 uur tot 15.45 uur

Je wordt tussen 13.30 en 13.45 uur verwacht in de kantine van Schoolstraat 1 als je denkt op
vmbo-gt, havo/vwo of tweetalig vwo te komen. Verwacht je op vmbo bb of kb (beroepsgerichte leerweg) te komen? Dan zien we je graag in de kantine van Schoolstraat 7.

Na een korte inleiding worden de groepen verdeeld. De groepen worden begeleid door twee leerlingen uit de brugklas; een mooie kans om ze van alles te vragen! Je krijgt twee proeflessen waarbij je vooral lekker aan het werk gaat. Zo krijg je al vast een voorproefje van hoe het er in het voortgezet onderwijs aan toegaat.

Als je met de hele klas of een deel van de klas komt kun je je voor de proeflessen opgeven bij je meester of juf. Maar je meester of juf kan jou ook vragen om jezelf aan te melden. Dat kan dan via de e-mail.

Geef de volgende gegevens duidelijk door:
• je naam
• op welke basisschool je zit
• of je 26 januari of 3 februari komt
• als je voor bb of kb komt dan dit graag aangeven
Het e-mail adres is info@marnecollege.nl
 
ZWEMBAD VITALOO HEEFT HET MARNE COLLEGE UITGEROEPEN TOT SCHOOL VAN DE MAAND: FEBRUARI 2016!
 

Leerlingen van VMBO GT kunnen hierdoor op vertoon van hun schoolpas en deze flyer de gehele maand februari met 50% korting komen zwemmen tijdens de recreatieve uren bij Zwembad Vitaloo. Het is niet perse nodig om de flyer te printen je mag de flyer namelijk ook laten zien op je telefoon. Normaal kost een kaartje €5,30 en op vertoon van de flyer €2,65.

 
GEO-WATER project update
 
Leerlingen in vier landen adviseren waterschappen
De Europese Unie verleent een subsidie van €165.000,- voor dit project via het Erasmus+ programma. Het project loopt zoals jullie al weten tot juli 2018 en is een samenwerking tussen scholen van voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden.
De eindresultaten van het GEO-WATER project worden in juni 2018 gepresenteerd tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden, de Capital of Watertechnology en in dat jaar ook Culturele Hoofdstad van Europa. Bij deze events zijn zo'n 1500 leerlingen uit binnen- en buitenland betrokken.
 
GEO-WATER project en Duitse partnerscholen
Op 14 en 15 januari is met vertegenwoordigers van twee Duitse partnerscholen gesproken over de voortgang van het GEO-WATER project. Onze nieuwe Duitse partner uit Haselünne (Kreisgymnasium St. Ursula) denkt na over meedoen met het GEO-WATER project vanaf schooljaar 2015-2016. In ieder geval zal een aantal leerlingen en collega's van St. Ursula deelnemen aan ons internationale deel van het 4V waterproject van 9 t/m 13 mei.
Verder is gesproken over individuele uitwisselingsvarianten en jobshadowing voor docenten.
Met het Städtisches Gymnasium zijn afspraken gemaakt over de concrete invulling van het GEO-WATER project in Haan. Aanwezig  op 15 januari was ook de externe opdrachtgever (Wasserwerke Haan). Gezamenlijk met de externe opdrachtgever, organiserende docenten, Frau Von Wiser (schulleiter), leerlingen v.h. Gymnasium,  IVN  en Marne College werd de pers te woord gestaan. Dit schooljaar bezoeken 5 leerlingen en 2 docenten uit Haan onze internationale waterprojectweek in mei terwijl 5 leerlingen en 2 docenten van het Marne College in april naar Nymburk gaan i.v.m. het waterproject van onze partnerschool in Nymburk (Tsjechië).
 
Pasjessysteem
 

In de zomervakantie is er een pasjessysteem geïnstalleerd om te kopiëren en te betalen in de kantine. Voordat je met je persoonlijke pas kan betalen moet je je tegoed opwaarderen. Dit kan door in te loggen op cvo.mynetpay.nl met je gegevens van school. Na het inloggen kun je je tegoed opwaarderen en je eerdere transacties bekijken.

 
 
 

 

 

 

Inloggen Contact Sitemap