Zoeken:   >>
 
 
 
  Marne op social media  
 
 
Volg ons op social media en je komt alles te weten over de school!
Facebook: https://www.facebook.com/marnecollege
Twitter: @Marnecollege
Instagram: marnecollege
 
 

 

Marne College
 


 

 
Help ook mee!
 
Weet jij een leuk nieuwsbericht voor op de website of sociale media van Marne?
Stuur dan je berichtje even door naar Ingrid Deinum - ideinum@cvo-zwfryslan.nl!
 
 
 
Uitnodiging jongerencentrum
 
Zoals u wellicht weet heeft Bolsward sinds ruim een jaar een prachtig jongerencentrum voor jongeren tot en met 18 jaar. Veel jongeren maken gebruik van het jongerencentrum om vrienden te ontmoeten en leuke activiteiten te doen. In het kader van de week van de opvoeding, die zal plaatsvinden van 5 t/m 10 oktober, organiseert Jongerenwerk Bolsward in samenwerking met de GGD en Timpaan Welzijn een gezellige avond voor jongeren, ouders en opvoeders. Zij nodigen u van harte uit op donderdag 8 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur voor een kennismaking met het jongerencentrum (Burgermeester Praamsmalaan 32) en de vrijwilligers die zich daar zo hard voor inzetten. Dit natuurlijk onder het genot van een (borrel) hapje en alcoholvrije cocktails gemaakt door jongeren zelf.
Bekijk onderstaande flyer voor meer informatie
Uitnodiging week van de opvoeding.pdf
 
Verlenging TTO-junior certificaat
 
Woensdag 23 september ontving coördinator TTO Petra Oudejans uit handen van EP-Nuffic de verlenging van ons TTO junior certificaat. Tijdens een heuse uitreikingsceremonie werden lovende woorden over de TTO afdeling op het Marne College gesproken. Met name de fijne sfeer tijdens de lessen, het enthousiasme van de docenten en de goede band tussen docenten en leerlingen werd geroemd.
 
Marne-CollegeTour presenteert... Gerd-Jan Poortman
 
Dinsdag 13 oktober komt Gerd-Jan Poortman spreken in onze Collegezaal. Hij is zeiler in de Volvo Ocean Race, in 2014-2015 was hij lid van team Brunel. Gerd-Jan Poortman is een zeer enthousiaste spreker die vele thema’s in zijn presentatie verwerkt. Zo vertelt Gerd-Jan bijv. over zijn eigen onderwijstijd als leerling met dyslexie, zijn ervaringen in de Volvo Ocean Race, leiderschap, samenwerking, communicatie, innovatie en ontwikkeling, veiligheid en risicomanagement. Gerd-Jan’s presentaties worden ondersteund door het gebruik van voorbeelden, anekdotes en indrukwekkend beeldmateriaal.

Bekijk deze flyer voor meer informatie over hoe je je kunt opgeven en zijn biografie. Geïnteresseerde leerlingen uit alle afdelingen zijn welkom maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij!
UPDATE: op de flyer staat dat hij spreekt van 16.00-17.00 uur maar dit is voor personeel. Leerlingen zijn welkom van 14.00-15.00 uur.
 
Thema-avond: Pesten en social media
 
Speciaal voor ouders van leerlingen uit klas 2 organiseren we 5 oktober de thema-avond 'Hoe praat ik met mijn kind over pesten en social media?’. Theatergroep PlayBack speelt deze avond de voorstelling 'Like me', Ouders krijgen inzicht in de belevingswereld van hun zoon of dochter en maken kennis met de strijd van jongeren om erbij te horen. De invloed van social media op pestgedrag neemt een centrale plek in tijdens deze avond. Playback begeleidt ouders in het voeren van een open gesprek met hun kind en leert ze hoe ze hun puber weerbaarder en sociaal vaardiger kunnen maken, zowel op internet als in het echt.

De thema-avond is maandag 5 oktober en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@marnecollege.nl. Graag voor 30 september o.v.v. Thema-avond 5 oktober. Geef a.u.b. ook op met hoeveel personen u deze avond komt. Meer informatie staat in de brief die u via de mail heeft gekregen, die is hier te lezen.

P.S. Bekijk ook eens het filmpje 'Like me' op https://www.youtube.com/watch?v=ltCBDnUSQQ8 
 
Sprekwetter in aula Marne College
 
Op 6 oktober staat Hylke Speerstra op de planken tijdens het evenement ‘sprekwetter’. Een avond vol Friese cultuur en taal, voor het goede doel. Rotary Bolsward organiseert het evenement in samenwerking met het Marne College. De opbrengst van de avond gaat naar Ghana, waar watervoorzieningen nabij scholen worden gerealiseerd.

Vanaf 19.30 uur draait het in de aula van het Marne College om water, Friesland, vertellen en muziek. Friese verhalenverteller en schrijver Hylke Speerstra draagt tijdens het culturele evenement Sprekwetter voor uit eigen werk. Het koperensemble van CVM Excelsior Schraard zorgt voor muzikale omlijsting van de avond. Elke liefhebber van taal en cultuur is van harte welkom bij Sprekwetter. Kaartverkoop gaat via het Gysbert Japicxhûs en Max Mannenmode. In de voorverkoop kosten de kaarten €10,- en aan de deur €12,50.

 
Fries op het Marne
 
Uit berichtgeving in enkele media blijkt dat er misverstanden zijn over de plaats van Fries in ons onderwijsaanbod. Graag vertellen wij het echte verhaal achter de verbetering die Marne College inzet. “Waar andere scholen alleen voldoen aan hun verplichting om uren Fries op het rooster te plaatsen, wil het Marne College juist investeren in beter onderwijs, dat de intrinsieke motivatie van leerlingen raakt”. Aldus rector Jan Kroon.

Al enkele jaren maakt de school zich zorgen over het aantal leerlingen dat kiest voor Fries, na de verplichte uren Fries in het brugjaar. Het Marne College kon vanwege die zeer beperkte belangstelling de afgelopen twee jaar al geen Fries meer als extra vak aanbieden in de tweede en derde klas. Het aantal examenkandidaten Fries betreft jaar op jaar nog geen handvol. Als regioschool midden in de Greidhoeke vinden wij de Friese taal en cultuur echter van belang voor de ontwikkeling van haar leerlingen. De focus op de eigen cultuur geeft leerlingen een groter besef van hun Friese ‘roots’ en helpt bij de ontwikkeling van hun identiteit. Het Marne College bekijkt het vak Fries dus vanuit een breed perspectief.

Rijkdom Friese cultuur
Rector Kroon: “Het Marne College wil leerlingen de rijkdom van de Friese cultuur laten ervaren en het Friese hart van onze leerlingen aanspreken. Dan gaat het om zoveel meer dan het leren van een taal. Op die manier leren de kinderen hun eigen cultuur goed kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk van grotere toegevoegde waarde is.”

Het moet anders
MR en ouderraad zijn er samen met de directie van overtuigd dat dit niet lukt in één uur Friese taal per week. Het moet anders. Het Marne College verwacht dat een projectweek waarin leerlingen een week lang intensief kennismaken met allerlei aspecten van de Friese taal en cultuur leerlingen enthousiast kan maken. Die ervaring kan hen helpen om te kunnen beoordelen of zij dat vak vanaf het tweede jaar willen volgen. Want vanaf dat leerjaar is de keuze aan de leerling zelf. Dit betekent dat leerlingen op het Marne gedurende de rest van hun schoolbaan het vak wel kunnen kiezen.

Help ons
De school heeft een helder beeld hoe de projectweek in de brugklas er uit gaat zien. Wij staan echter open voor suggesties om de projectweek tot een succes te maken. Rector Kroon: “Help ons om onze leerlingen intrinsiek te motiveren voor het vak Fries. Alleen samen zorgen we voor een volle klas Fries vanaf het tweede leerjaar. Alleen samen kunnen we het onderwijs voor onze leerlingen uitdagend en rijk maken.” In verbinding met de wereld om het Marne College heen. Dat is waar het Marne College voor staat: grensverleggend onderwijs.
 
Opening nieuwe collegezaal en mediatheek
 
Op deze druilerige ochtend heerst er toch een feestelijke stemming, onze nieuwe collegezaal en mediatheek worden officieel in gebruik genomen! Na de opening door rector Jan Kroon is het aan Berend Kamphuis (CvB CVO Zuid-West Fryslân) om de allereerste lezing aan het aanwezige personeel te geven. Na een korte pauze is kunstenaar Antonio Poioumen aan het woord. In de school hangen diverse werken van hem en hij vertelt hoe hij via diverse beroepen uiteindelijk kunstenaar is geworden.
 
Europese subsidie voor GEO-water project
 
Vanaf augustus 2015 wordt ons waterproject 4V ingebed in een internationaal waterproject. Dit internationale GEO-WATER project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie via ‘Erasmus+’ gelden (€ 165.000,-). Het project stimuleert samenwerkingsverbanden tussen scholen, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheden in verscheidene landen door middel van activiteiten die tot juli 2018 duren.

Het Marne College coördineert het GEO-WATER project. Tijdens de projectjaren zullen vakdocenten (ak, gs, ec, bi, sk, na) en leerlingen uit o.a. onze 4V in een internationale setting samenwerken om actuele watervraagstukken op te lossen in relatie met duurzaamheid. De projectresultaten worden in juni 2018 gepresenteerd tijdens een internationaal watercongres in ‘waterstad’ Leeuwarden als onderdeel van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018.
Onze schoolpartners komen uit Duitsland (Haan), Tsjechië (Neratovice, Nymburk) en Nederland (Leiden). Het project wordt mede gedragen door het IVN (Scholen voor duurzaamheid). Het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheid zijn actief bij het project betrokken middels het ontwikkelen van GEO-watermodules en ‘real life questions’.
Voor ons in Bolsward valt dan bijvoorbeeld te denken aan Wetterskip Fryslan en de gemeente Súdwest Fryslan.

 
 
 

 

 

 

Inloggen Contact Sitemap